Efektywna Firma

Seka – kluczem do efektywności jest systematyczność, skala działalności i komunikacja

Kluczem do sukcesu jest komunikacja. W naszej firmie między szeregowymi pracownikami a zarządem jest tylko jeden szczebel, obieg informacji nie jest utrudniony czy skomplikowany. Wiele daje nasz system informatyczny, wspierający obieg informacji i zarządzanie pracą,  uważają szefowie SEKA S.A. w Warszawie.

Od 2006 r.  Instytut Nowoczesnego Biznesu i  Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” prowadzi badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce według różnych wskaźników. Informacje do analiz dostarcza Wywiadownia Handlowa InfoCredit, która zbiera dane z Krajowego Rejestru Sądowego. To wiarygodne informacje finansowe.

Do tej pory Wywiadownia Handlowa InfoCredit przeanalizowała wyniki finansowe 3 milionów firm. Konkurs opiera się na wiarygodnych informacjach finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Wywiadownia Handlowa InfoCredit wybrała przedsiębiorstwa, które w latach 2011 – 2013 miały każdego roku przynajmniej pół miliona zł przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału własnego była dodatnia. We wrześniu i  październiku 2015 r. znalazła 28 918 przedsiębiorstw, które spełniły te kryteria. Na podstawie tych danych zostały sporządzone rankingi.

Ranking  Efektywne Firmy 2014 według stosunku zysku netto do przychodów opublikowane zostały 20 października 2015 r. w Internecie pod adresem: Ranking Efektywne Firmy 2014 .

 

Image

Poniżej wywiad na temat czynników, które spowodowały, że SEKA S.A. znalazła się wśród najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

 

Seka – kluczem do efektywności jest systematyczność, skala działalności i komunikacja

Dzięki systematyczności, uczciwości biznesowej i pracy z firmy liczącej kilku inspektorów rozrośliśmy się do organizacji, która liczy ich ponad 220.

 

Jakie cechy Państwa firmy pozwoliły uzyskać to odznaczenie?

Choć jesteśmy największą w Polsce firmą oferującą szkolenia, to nie staliśmy się jeszcze korporacją. Funkcjonujemy jak średnia firma, na tyle duża, by czuć już efekty skali prowadzonej działalności, wciąż jednak możliwa do sprawnego zarządzania i optymalizowania.

Staramy się na przykład uruchamiać nowe placówki tam, gdzie mamy najwięcej inspektorów. Zaraz otworzymy oddziały w Bielsku Białej i w Toruniu, właśnie dlatego, że mamy tam dużo klientów i szkoleń. Czysta decyzja biznesowa, poparta analizą sytuacji.

Image

Jak udało się firmie uniknąć bezwładności biznesowej, charakterystycznej dla większych organizacji o wielu oddziałach?

Jesteśmy już na tyle dużą firmą, by opierać swoje działanie o system zarządzania jakością ISO. Swoją „Księgę jakości i procedur” wydaliśmy już po raz jedenasty. Jednocześnie cały czas upraszczamy procedury, wsłuchując się w potrzeby klientów. Staramy się badać zarówno efektywność jak i uciążliwość procesów.

Bezwładności pozwala uniknąć także system zarządzania jakością, który opiera się o wykorzystywanie celów wyznaczanych organizacji i pracownikom. Firmy mają do dyspozycji świetne narzędzia lecz muszą uważać, by procedury się nie rozrastały nadmiernie i nie komplikowały.

Jak się udaje uniknąć komplikowania i rozbudowywania procedur?

Sprzyja temu duża autonomia naszych oddziałów w terenie. Mają wiele do powiedzenia w kwestii naszego sposobu prowadzenia biznesu, są najbliżej klientów. Z oddziałów bierzemy najlepsze pomysły i zachęcamy resztę placówek do korzystania z nich. Zbieramy uwagi od pracowników, a drzwi do managementu zawsze są otwarte. Sprawdzone pomysły stają się regułą.

Image

Jak pracownicy reagują na kulturę optymalizacji panującą w firmie?

Często takie zmiany są inicjatywami oddolnymi, spotykają się z entuzjazmem. Nasze działania nie są oderwane od pracy inspektorów. Nie jesteśmy korporacją, wciąż mamy kontakt z kadrą na wszystkich szczeblach.

Kluczem do sukcesu jest komunikacja. W naszej firmie między szeregowymi pracownikami a zarządem jest tylko jeden szczebel, obieg informacji nie jest utrudniony czy skomplikowany. Wiele daje nasz system informatyczny, wspierający obieg informacji i zarządzanie pracą.

Jaką radę by Pan dał początkującym biznesmenom?

Dla efektywności kluczowa jest  skala działania, jakość usług i procesów wewnętrznych oraz szeroko rozumiana komunikacja, pozwalająca zachować elastyczność. Dla sukcesu ważna jest systematyczność, dążenie do celu i przede wszystkim orientacja na klienta.

Naszym celem jest mieć jak największy zasięg i być rentownym oraz by klienci byli zadowoleni. Dzięki systematyczności, uczciwości i pracy z firmy liczącej kilku inspektorów i obsługującej kilku klientów rozrośliśmy się do organizacji liczącej ponad 200 inspektorów i obsługującej blisko 5000 zakładów.

Image

Wywiadu udzielili:

Łukasz Zaczkowski
Członek zarządu ds. operacyjnych SEKA S.A.

Michał Sekunda
Prokurent, Dyrektor Działu Handlowego  SEKA S.A.

Wywiad przeprowadził:

Konrad Budek

 

SEKA S.A. w Warszawie została wyróżniona w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014. www.seka.pl

 

Image