Aktualności

Sejm udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego

„Za” było 243 posłów, „przeciw” – 192, żaden z posłów nie wstrzymał się od głosu. To rząd kontynuacji, który będzie realizował politykę wspierania polskich rodzin; rozwój i sprawy społeczne to jedno i to samo; kwitnąca gospodarka jest warunkiem prowadzenia szczodrej polityki społecznej – powiedział w czasie swego expose Mateusz Morawiecki.

Nowy premier hojnie sypał obietnicami i deklaracjami, zebraliśmy najważniejsze z nich.

Służba zdrowia

Pierwszym arcyważnym zadaniem jest służba zdrowia; nie ma godnego życia bez sprawnej opieki zdrowotnej, dlatego doprowadzimy do skokowego wzrostu wydatków na służbę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB w ciągu najbliższych kilku lat.

Wprowadzimy dwa programy, które unowocześnią polską służbę zdrowia; pierwszy to budowa Narodowego Instytutu Onkologii, druga inicjatywa to narodowy program zdrowia kardiologicznego.

Energetyka

Chcemy zlikwidować ubóstwo energetyczne i poprawić jakość życia wszystkich Polaków.

Dzięki tej nowej infrastrukturze nasze uzależnienie od importu rosyjskiego gazu spada. Po raz pierwszy jest szansa, że po 2022 r. nie będziemy uzależnieni od Rosji w kwestii zakupu gazu i dyktatowi cenowemu. Rozbudowujemy infrastrukturę gazową, co pozwoli uczynić z naszego państwa bijące serce regionu. Chcemy utworzyć to hub gazowy, który będzie zaopatrywał naszych sąsiadów. Innym celem aktualnym 10 lat temu i cały czas dzisiaj jest budowa połączeń gazowych do Norwegii.

Patrzymy tutaj przychylnie na energetykę jądrową.

Infrastruktura

Centralny Port Komunikacyjny to będzie nasza Gdynia w sercu Polski, nasza Gdynia też w sercu Europy.

Dalsza budowa i odbudowa przemysłu będzie jednym z naszych głównych zadań na drugą połowę kadencji.

Brakuje u nas wciąż jeszcze wielu dróg ekspresowych i autostrad, zwłaszcza brakuje Via Carpatia w Polsce Wschodniej, brakuje także szczególnie dróg łączących Północ-Południe, zgodnie z ideą Trójmorza. I my je dokończymy: S3, S7, A1

Praca

Wzrost wynagrodzeń i likwidacja biedy – w tych aspektach nie będziemy spoczywać tutaj na laurach. Będziemy nadal podnosić płacę minimalną.

Pracujemy 2 tys. godzin rocznie. Produktywność pracy nie decyduje wyłącznie o sukcesie gospodarczym. Nie chcemy, by Polacy pracowali najdłużej, my chcemy, by pracowali efektywnie, za godziwą płacę. Dlatego musimy przestawić nasz polski kapitalizm na zachodnie tory, umiejętności młodych Polaków są kołem zamachowym naszej innowacyjności.

Środowisko

Czyste powietrze to wyzwanie cywilizacyjne – miara tego, czy Polska jest cywilizowanym krajem.

Z powodu smogu umiera przedwcześnie 48 tys. Polaków rocznie, a dym z palenia w piecu śmieciami nie ulatuje do nieba, tylko ten pył trafia do płuc naszych dzieci” – powiedział Morawiecki. Zaznaczył, że nie wszystkich stać na czystsze paliwo. „Dlatego program walki ze smogiem to program wsparcia najuboższych, których nie stać dziś na ocieplenie domu, na wymianę okien czy drzwi, nie stać na dobre, nietrujące paliwo. Chcemy zlikwidować to ubóstwo energetyczne i poprawić jakość życia wszystkich Polaków”.

Gospodarka

Wkrótce cały pakiet ustaw upraszczających nasze życie gospodarcze, z Konstytucją dla Biznesu na czele.

Bez sprawnych i sprawiedliwych sądów uczciwy przedsiębiorca nie ma szans na walkę z mafią, układem, czy monopolami; dla gospodarki ważne są CBA, wydziały do walki z przestępczością gospodarczą w policji i prokuraturze.

Chcemy podmiotowej roli Polski w gospodarce, a nie peryferyjnej, potrzebujemy przejścia od kapitalizmu konsumpcji na kredyt do kapitalizmu oszczędności i inwestycji; to jest walka o polską własność i polski kapitał.

Finanse

To może być pierwszy rok od 28 lat, gdzie przyrost długu publicznego – zobaczycie to państwo za parę tygodni, bardzo szybko – będzie zero lub niewiele wyższy od zera.

Edukacja

Zrobimy wszystko w systemie edukacyjnym, żeby młode pokolenie mogło znaleźć pracę w Polsce, na godnych warunkach; wierzę, że będzie to pokolenie odzyskanych szans.

Rolnictwo

Rząd będzie zabiegać o odpowiedni budżet w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, który zapewni polskim rolnikom jednolite warunki konkurowania, wyrówna dopłaty do średniej unijnej.

Będziemy wdrażać takie środki, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ASF, aby ją zwalczyć

Mieszkania, budownictwo

Program Mieszkanie Plus jest sztandarowym zadaniem na najbliższe 10 lat.

Zaproponujemy pakiet korzyści dla samorządów, które zadbają o ład przestrzenny i estetykę.

Wymiar sprawiedliwości

W wymiarze sprawiedliwości konieczna jest głęboka zmiana – nie może być tak, że ofiara spotyka swojego oprawcę na sali sądowej przez kilka lata, z powodu opieszałości sądu.

Seniorzy

Rozpoczniemy wielki projekt „Przyjazna Polska”, który usunie bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające pełną integrację całego polskiego społeczeństwa.

Polityka zagraniczna

My nie chcemy Unii dwóch prędkości, nie zgadzamy się na dzielenie Europy na lepszych i gorszych.

Kochana Europo, polski kawałek na pewno doskonale pasuje do europejskich puzzli, ale nie wolno go umieszczać niewłaściwą stroną, albo wbijać na siłę.

Mechanizm relokacji imigrantów się nie sprawdził, potrzeba innych rozwiązań i my w tej dyskusji chcemy wziąć udział; Europa potrzebuje też powrotu do rzeczywistych wartości.

NATO jest i pozostanie fundamentem naszego bezpieczeństwa; a USA naszym głównym sojusznikiem.

Polska powinna stawiać przed sobą ambitne cele; takie jakie np. członkostwo w G20, bycie jednym z głównych architektów w UE; filarem NATO czy liderem Trójmorza.

Integralnym elementem polityki zagranicznej będzie ścisła współpraca z Polonią; zarówno w działaniach na rzecz ochrony interesów polskich obywateli za granicą, jak również w obronie dobrego imienia naszego kraju.

Społeczeństwo

Zero tolerancji dla przemocy; ta patologia nie ma nic wspólnego z naszą tradycją. Szacunek dla kobiet jest głęboko zakorzeniony w naszej polskiej tradycji i kulturze.

Celem naszego rządu będzie zachęcenie do powrotu do ojczyzny jak największej liczby Polaków, zarówno z Kazachstanu, jak i z Londynu.

Musimy obniżyć temperaturę sporu politycznego; wszyscy Polacy jesteśmy biało-czerwoną drużyną.

W czasie dyskusji w Sejmie wiele pytań dotyczyło ZUS-u i kosztów pracy.

Na 28 krajów UE jesteśmy na 6. miejscu od dołu co wysokości klina podatków, mamy jeden z niższych klinów podatkowych z punktu widzenia obciążeń patrząc na poszczególne przedziały, również osób zarabiających w różnych branżach. Potrafimy przyciągać wiele nowych miejsc pracy, wdrażamy dwa bardzo ciekawe rozwiązania. Pierwsze to pas startowy, który umożliwi początkującym przedsiębiorcom 6-miesięczne vacatio legis od ZUS-u. Po 6 miesiącach od wystawienia pierwszej faktury będzie płacony pierwszy ZUS. Drugie rozwiązanie dotyczy działalności nierejestrowych, dla emerytów i studentów, którzy chcą dorabiać, do 1050 zł nie będzie konieczności rejestrowania i płacenia wszelkich danin ZUS-owskich – przekonywał Morawiecki.

Morawiecki mówi też o KRUS. – Nie wszyscy z was pewnie wiedzą, jak wygląda życie na wsi. Tam naprawdę żyje się ciężej, tam naprawdę ludzie mniej zarabiają i jest to swego rodzaju wyrównanie społeczne. Więc nie namawiajmy do tego, żeby podnosić gwałtowanie te składki na KRUS, bo byłaby to niesprawiedliwość wobec ludzi, którzy ucierpieli na transformacji – mówi premier.

źródło: PAP, Gazeta.pl