Aktualności

Sejm uchwalił Prawo przedsiębiorców

Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; działalność nierejestrowa; ulga na start dla początkujących przedsiębiorców – to niektóre założenia Prawa przedsiębiorców – najważniejszej ustawy z pakietu Konstytucji Biznesu, którą w piątek uchwalił Sejm.

Za przyjęciem ustawy głosowało 286 posłów, przeciw było 124, od głosu wstrzymało się 4.

Do najważniejszych rozwiązań Prawa przedsiębiorców należy m.in. wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy i – rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść, co ma zapewnić bardziej przyjazną i partnerską relację między administracją a przedsiębiorcami.

Przewidziano też wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej – osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS.

Kolejne rozwiązanie to tzw. „ulga na start” początkujący przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej.

Ustawa znosi ponadto obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami – przedsiębiorca w kontaktach z dużą częścią urzędów będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP.

Zakłada również wydawanie przez organy administracji napisanych prostym językiem „objaśnień prawnych” mają one w sposób praktyczny wyjaśniać przepisy dotyczące działalności gospodarczej.