Aktualności

Sejm przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej

Od 1 września 2016 roku sprzedaż detaliczna będzie opodatkowana dodatkowym podatkiem, 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

Przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej ( przychód netto bez należnego podatku VAT), dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Ustawa od początku wzbudzała wiele emocji zarówno wśród przedsiębiorców jak i polityków opozycji.

Naszym zdaniem, które niejednokrotnie prezentowaliśmy w trakcie konsultacji, jedynym sprawiedliwym podatkiem od handlu, byłoby zastąpienie podatku dochodowego od działalności gospodarczej – CIT i PIT, podatkiem od przychodu. Wprowadzenie takiego rozwiązania, uprościłoby obsługę księgową działalności gospodarczej setek tysięcy firm i mogłoby być strategicznym instrumentem finansowym w rękach Państwa, rozwoju sektora MSP w Polsce. Oczywiście podatek ten proponowaliśmy na poziomie 0,5 – 1,25 % przy sprzedaży detalicznej i 0,1-05% przy sprzedaży hurtowej. Przy czym stawki te najwyższe byłyby stosowane od przychodów w skali roku ponad 5mld. Bardzo łatwo obliczyć wpływy do budżetu, większe od obecnych o ponad 3mld zł. Osobiście mam wątpliwości, czy w Polsce ktokolwiek chciał lub chce, poza przedsiębiorcami, uproszczenia obsługi prowadzenia działalności gospodarczej.

Prezes KPH   dr Jan Rakowski

źródło: www.kph.pl