AktualnościWyróżnieni

Schmid Polska Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki 2021

Schmid Polska Sp. z o.o. w Elblągu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 10,5 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Schmid Polska sp. z o.o. jest częścią grupy Schmid Energy Solutions – szwajcarskiego producenta systemów energetycznego wykorzystania biomasy drzewnej. Grupa Schmid, od ponad 80 lat, dostarcza cieszące się dużym uznaniem kotły biomasowe przeznaczone do zastosowań profesjonalnych oraz do użytku w budynkach indywidualnych.

W elbląskiej fabryce Schmid Polska sp. z o.o. powstają kotły biomasowe do zastosowań w przemyśle
i w energetyce profesjonalnej. Park maszynowy oraz kwalifikacje personelu fabryki pozwalają na produkcję całego oferowanego przez Grupę Schmid typoszeregu kotłów na biomasę, tj. kotłów o mocach grzewczych od 150 kW do 8 MW. Poza produkcją, w Elblągu mieści się biuro konstrukcyjne zajmujące się opracowywaniem nowych rozwiązań oraz wprowadzaniem modyfikacji do oferowanych produktów.

W fabryce Schmid Polska sp. z o.o. powstają kotły na biomasę wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne oferowane w energetyce opartej na biomasie. To właśnie w Elblągu produkowany jest flagowy produkt Grupy Schmid – kocioł typu UTSR – który wyposażony jest w ruchomy ruszt chłodzony powietrzem i wodą. Innym, popularnym produktem firmy Schmid Polska sp. z o.o. powstający w Elblągu jest kocioł typu UTSK, w którym spalanie biomasy następuje na ruszcie hybrydowym, łączącym tradycyjne palenisko retortowe z ruchomym rusztem strefy spopielania. Kocioł typu UTSP stanowi bliźniaczą wersję kotła UTSK i przeznaczony jest do wytwarzania energii cieplnej z pelletu drzewnego. Ofertę produktów Schmid Polska sp. z o.o. uzupełnia innowacyjny kocioł typu UTSW wyposażony w ruszt ruchomy schodkowy chłodzony wodą.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, powstające w Schmid Polska sp. z o.o. kotły, to urządzenia wysoce niezawodne i zautomatyzowane. Dzięki temu, czynności obsługowe związane z prowadzaniem kotłowni na biomasę wyposażonej w kotły Schmid ograniczone są do minimum. Najwyższa jakość stosowanych materiałów i komponentów, przekłada się także na ponadprzeciętną żywotność  produkowanych urządzeń. Także bezpieczeństwo eksploatacji produkowanych przez Schmid Polska sp. z o.o. systemów stoi na wysokim poziomie.

Schmid Polska sp. z o.o. – zgodnie z filozofią Grupy Schmid – zapewnia kompleksową obsługę klientów realizujących inwestycje wykorzystujące jako paliwo biomasę drzewną. Kompleksowość obsługi inwestorów realizowana jest np. poprzez kompletację i zapewnienie dostaw wszystkich pozostałych komponentów technologii spalania biomasy, np. elektrofiltrów, układów odzysku ciepła, ekonomizerów itp.  Wsparcie udzielane Klientom przejawia się również poprzez zapewnienie wsparcia przy podejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych rozwiązań w zakresie kotłowni biomasowych. Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia zdobytego podczas realizacji setek projektów, specjaliści Schmid Polska sp. z o.o. są w stanie skutecznie wspierać inwestorów na różnych etapach inwestycji.

Misją Schmid Polska sp. z o.o., poza produkcją doskonałej jakości systemów energetycznego wykorzystania biomasy, jest tworzenie pozytywnego obrazu biomasy drzewnej jako przyjaznego środowisku naturalnemu paliwa. Poprzez działania edukacyjne i promocyjne Schmid Polska sp. z o.o. pragnie przybliżać wszystkim zainteresowanym zagadnienia zawiązane z energetycznym wykorzystaniem biomasy drzewnej. Poprzez udział w projektach inwestycyjnych w roli doradcy lub konsultanta, Schmid Polska sp. z o.o. dąży do szerzenia wiedzy na temat dobrych praktyk inżynierskich mających zastosowanie przy planowaniu i realizacji instalacji biomasowych.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://schmidenergy.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #JerzyKrajewski #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.