Wyróżnieni

SBU PARK sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2022

SBU PARK sp. z o.o. w Puszczykowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 40 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 11,8 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 37 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

To firma budowlana. Tak się przedstawia na swojej stronie internetowej.

Zdjęcie ze strony http://sbu.pl/

Czujemy się wyjątkowo, kiedy staramy się sprostać oczekiwaniom wyjątkowych ludzi. Ludzi, którzy w biznesie szanują więzi, relacje, rodzinę, wartości często pomijane w dużych korporacjach. Tworzymy przyjazne i funkcjonalne miejsca pracy dla mikro i małych firm, gdzie zawsze człowiek, czy to pracownik, czy kontrahent, są na pierwszym miejscu. W naszych projektach logistyka procesów i funkcjonalność użytkowa służy jej uczestnikom, spełnia autorskie wymagania wypracowane przez nich latami. Wartością dodaną, często cenioną przez otoczenie, jest ponadczasowy i nowoczesny design oraz doskonała lokalizacja. Naszą misją jest, aby budowane przez SBU Park sp. z o.o. obiekty dopełniały wizje ich przyszłych właścicieli.

Co budujemy?

SBU – Small Business Unit i MBU – Micro Business Unit, czyli obiekty przemysłowe dla małych i mikro firm, najczęściej o wielkości od 200-1200 m.kw i zawierające w sobie zintegrowane powierzchnie magazynowe lub produkcyjne z powierzchnią biurową i socjalną. Kompaktowa wielkość obiektu, dostosowana do charakterystyki danej firmy, z układem funkcjonalnym wpisuje się w indywidualny charakter użytkownika. Budynki powstają w parkach logistycznych, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej oraz jako wolnostojące hale biurowo-magazynowe.

Jak to robimy?

Zajmujemy się całym procesem budowlanym od formalności po zagospodarowanie zielenią i wykończenie pod klucz. Obiekty budujemy w oparciu o projekty architektoniczne i wykonawcze opracowywane we własnym zakresie oraz w biurze architektonicznym Bar_chitecture®, przy wsparciu lojalnych i sprawdzonych firm wykonawczych, pod nadzorem specjalistów do spraw budownictwa i jakości. Ogromną wagę przykładamy do kwestii bezpieczeństwa, jakości, oszczędności energii i ochrony środowiska.

Kim jesteśmy?

SBU Park sp. z o.o. powołaliśmy do życia w 2014 roku, już jako wieloletni praktycy biznesu. Szukając godnych lokalizacji dla własnych firm, będących w fazie ciągłego rozwoju, natknęliśmy się na lukę rynkową właśnie w ofercie obiektów typu SMALL BUSINESS UNIT – obiektów dla małego biznesu, o specyficznych potrzebach co do funkcjonalności i lokalizacji. Od tego czasu postawiliśmy kilkadziesiąt obiektów, spełniając oczekiwania przedsiębiorców takich jak my. Dzisiaj grupa SBU to zespół pracowników i wykonawców liczący ponad 60 osób.

Zarząd SBU Park sp. z o.o.

Andrzej Koziełło

menedżer zarządzania projektami w branżach usługowej i budowlanej.

„W SBU zajmuję się kontaktem z kontrahentami. W pracy pociąga mnie kontakt z ludźmi, moc tworzenia, kreatywność i wyzwania formalne, a prywatnie moją pasją są żeglarstwo i motocykle”.

Remigiusz Konieczny

menedżer w branży hotelowej i nieruchomości, gdzie działa nieprzerwanie od 1999 roku, twórca wielu koncepcji biznesowych

„W firmie nadzoruję procesy budowlane nieruchomości komercyjnych, pracę zespołów projektowych. Budowa to dla mnie pasja i radość, a po godzinach oddaję się motoryzacji kolekcjonerskiej i sportowej.”

Więcej informacji o firmie pod adresem http://sbu.pl/

 

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski