Gepardy Biznesu

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota to dynamiczny Gepard Biznesu 2016

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w jedenastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2016 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota wysłał swoje dane finansowe, by go ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu – Institute of European Business.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jego rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2014-2015.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 42,9 proc.  To oznacza, że Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w jedenastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2016 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji. Minimalna dynamika w tym konkursie to 10 proc.
Wyniki finansowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów   Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
Rok 2014 2015 Dynamika   w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 28349 29512 4,1
Zysk netto w tys. zł 581 1269 118,4
Kapitał własny w tys. zł 13933 14801 6,2
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału   własnego w latach 2014-2015 128,7
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i   kapitału własnego w latach 2014-2015 42,9

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2014-2015, podanych przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa jedenasta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2016.