Gepardy Biznesu

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ MSWiA w Bydgoszczy Gepardem Biznesu 2017

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy zdobył tytuł Gepard Biznesu 2017, bo jego wartość rynkowa w latach 2015-2017 wzrosła o 53 proc.

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy  wysłał swoje dane finansowe, by go ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jego rozwój, badając dynamikę wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2017, liczoną z wykorzystaniem wskaźników z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej).

Okazało się, że dynamika wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2017 wyniosła 53 proc.  To oznacza, że Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy rozwijał się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dwunastej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2017 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy
Rok 2014 2016
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 35549 42114
Zysk netto w tys. zł 302 876
Kapitał własny w tys. zł 12909 13629
Wartość księgowa w tys. zł 13 211 14 505
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm
C/Z marzec  2015 20,70
C/Wk marzec  2015 1,36
C/Z marzec  2017 20,10
C/Wk marzec  2017 1,34
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 6251
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 17967
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys. zł) 24218
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 12109
Wartość rynkowa w marcu 2017 (w tys. zł) według C/Z 17608
Wartość rynkowa w marcu 2017 (w tys. zł) według C/Wk 19437
Suma wartości rynkowej w marcu 2017 z 2 wskaźników (w tys. zł) 37044
Wartość rynkowa w marcu 2017 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 18522
Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 r. do marca 2017 r. (w proc.) 53

źródło: Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie danych przekazanych przez Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych (WIG – Poland) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r. – C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu marca 2017 r. – C/Z:  20,1, a  C/WK: 1,34.

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW marzec 2015 i marzec 2017

Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dwunasta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2017.