Wyróżnieni

Rurociąg pod jeziorem

Spółka Solino buduje rurociąg łączący Kopalnię Soli Mogilno z Kopalnią Soli i Podziemnym Magazynem Ropy i Paliw (PMRiP) zlokalizowanym w Górze, w pobliżu Inowrocławia. Budowa rurociągu to największa w ostatnich latach inwestycja spółki. Wpisuje się w założenia budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski i umożliwi jeszcze szybsze i efektywniejsze korzystanie
z zapasów surowców w potencjalnych sytuacjach kryzysowych.

Rurociągami o łącznej długości 43 km z kopalni soli transportowana będzie solanka, która umożliwia wypompowywanie zapasów ropy i paliw składowanych w kawernach. Jednym z największych wyzwań będzie położenie rurociągu pod jeziorem Pakoskim o długości 840 metrów.

Do położenia rurociągu pod jeziorem zastosowana zostanie metoda przewiertu horyzontalnego HDD (ang. Horizontal Directional Drilling), która ma przewagę nad metodą tradycyjną. Polega ona na wykonaniu otworu mniejszą średnicą wiertła, dzięki czemu łatwiej jest kontrolować trajektorię przewiertu. Po wykonaniu prac wprowadza się rurę przewodową i  osłonową.

Przewiert HDD stosuje się głównie na terenach rzecznych, wokół nasypów kolejowych, parków naturalnych,  pod jeziorami, gdzie odległość od punktu startowego do końcowego może wynosić nawet ponad 1100 metrów. W trakcie procesu do głowicy podawana jest „płuczka bentonitowa”. Dzięki niej możliwy jest transport urobku, a także stabilizacja wykonanego tunelu i schłodzenie wiertnicy. Płuczka twardnieje, wzmacnia cały przewiert i pomaga w prostszym osadzeniu rurociągu. Budowa rurociągu pod jeziorem Pakoskim to rekordowe tego typu przedsięwzięcie w skali kraju.

W roku 2023 wspólnie z  generalnym wykonawcą firmą COMPREMUM spółka wzięła udział w konkursie „Buduj Bezpiecznie” organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy – zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury rurociągowej solanki”, które zajęło 2 miejsce w woj. kujawsko-pomorskim.

Tekst i zdjęcia Damian Polak 


Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. w Inowrocławiu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 i XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 33 mln zł, co dało mu tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 6,4 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2022.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej: https://solino.orlen.pl/pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski