AktualnościEfektywna FirmaInstytutPolskie BrylantyWielcy Modernizatorzy

Rotometal Sp. z o.o. to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma i Wielki Modernizator 2020

Rotometal Sp. z o.o. w Świebodzinie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020, XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 i IX edycji Konkursu Wielki Modernizator 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w październiku 2020 r. została w sposób bardzo uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 103,1 mln zł, co dało mu tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Znalazła się w prestiżowym rankingu Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 na 6737. miejscu.

Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2020

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018- 2019 r. osiągnął poziom 15,2 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2020.

W latach 2018-2019 dokonało odpisów amortyzacyjnych na kwotę 3,2 mln zł, dzięki czemu zyskało tytuł Wielki Modernizator 2020.

Założycielem firmy Rotometal jest Pan Joachim Setnik, który ze swoim wieloletnim doświadczeniem zawodowym, obszerną wiedzą na temat obróbki skrawaniem, a także doskonałą znajomością technologii produkcji narzędzi precyzyjnych przyczynił się do dynamicznego rozwoju firmy.

Walce produkcji Rotometal. Zdjęcie ze strony https://rotometal.pl

Początki firmy sięgają roku 2006, kiedy to została ona powołana do istnienia i skoncentrowała się głównie na świadczeniu usług z zakresu obróbki skrawaniem: toczenie CNC, frezowanie CNC, szlifowanie wykonywane na nowoczesnych maszynach sterowanych numerycznie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma rozszerzyła zakres swoich usług o produkcję kół zębatych oraz obróbkę cieplną materiałów.

W 2008 firma podpisała kontrakt na współpracę z jednym z wiodących producentów narzędzi dla poligrafii – firmą Gerhardt z siedzibą w Danii. Tym samym zapoczątkowała produkcję narzędzi do maszyn poligraficznych: cylindrów magnetycznych, cylindrów drukowych, przeciwcylindrów, wałków napędowych, a także stacji do sztancowania rotacyjnego. Po kilkuletniej współpracy z firmą Gerhardt, Rotometal stał się niezależną jednostką produkcyjną i bardzo szybko obszarem działania firmy objęto cały świat.

W kwietniu 2017 roku większość udziałów właścicieli firmy Rotometal sprzedana została dla Highlander Partners – wiodącego funduszu inwestycyjnego typu private equity, który zajmuje się bezpośrednimi inwestycjami w przedsiębiorstwa w Ameryce Północnej i Europie Środkowej.  Połączenie to umożliwiło jeszcze szybszy rozwój, którego założeniem jest uzyskanie pozycji lidera w produkcji narzędzi rotacyjnych na rynku międzynarodowym.

Klientami firmy są głównie drukarnie, ale też najwięksi światowi producenci maszyn poligraficznych. Większość produkcji trafia na eksport, ale spora jej część zostaje u klientów w Polsce. Precyzja wykonania, zachowanie wysokiej jakości na każdym etapie produkcji oraz konkurencyjna cena umożliwiły firmie konkurowanie z największymi dostawcami tego typu narzędzi na świecie. Szeroko rozwinięty park maszynowy, dobra organizacja oraz trzyzmianowy system pracy pozwoliły szybko reagować na potrzeby odbiorców. Priorytetem firmy jest jakość, terminowość oraz dbałość o zadowolenie klienta. Rotometal zatrudnia  120 wysoko wykwalifikowanych pracowników na łącznej powierzchni 5000 m².

Więcej informacji o firmie pod adresem https://rotometal.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #efektywnafirma #effectivecompany  #wielkimodernizatorpolski  #bigmodernizer #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 99 704 przedsiębiorstw w Polsce. Policzyła ich wartość rynkową. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.