Wyróżnieni

Rolling Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2022

Rolling Sp. z o.o. w Nowej Wsi została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 i XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 53,1 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 22,5 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2022.

 

.

Firma powstała  w 1993 r. i od tego czasu nieustannie się rozwija, zajmując się głównie produkcją części zamiennych dla przemysłu energetycznego, ciepłowniczego, cementowni i zakładów chemicznych. Dodatkowo świadczy usługi w zakresie obróbki skrawaniem oraz ślusarskim i spawalniczym. Wieloletnie doświadczenie jest wyznacznikiem profesjonalizmu firmy i daje gwarancję wysokiej jakości oferowanych usług i produktów. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pracowników technicznych i produkcyjnych. Stosuje tradycyjne oraz bardzo nowoczesne technologie produkcji. Posiada wysoko wydajny, uniwersalny park maszynowy, który systematycznie modernizuje.

Wysoką jakość oferowanych usług gwarantuje kontrola jakości oparta na standardach Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, który firma uzyskała w 2003 r. W roku 2007 firma została poddana procedurze recertyfikacji, którą przeszła ponownie w roku 2015. Pozytywnej oceny systemu dokonała niemiecka jednostka certyfikująca TUV NORD CERT GmbH, czego potwierdzeniem jest posiadany certyfikat.

Firma jest otwarta na każdy rodzaj współpracy z zakresu jej działalności. Jesteśmy do dyspozycji nie tylko jako wykonawca gotowego projektu, wykorzystując powierzoną dokumentację techniczną z zachowaniem klauzuli poufności, ale  dysponuje także odpowiednią kadrą technologów i inżynierów, która stworzy na potrzeby klienta dokumentację konstrukcyjno-technologiczną i dopilnuje realizacji złożonego zamówienia.

Oferta firmy skierowana jest zarówno do klienta indywidualnego jak i małych i dużych firm. Od wielu lat współpracuje z:

 • VEOLIA POLSKA
 • PGNiG TERMIKA
 • Cemex
 • Tauron Wytwarzanie
 • ZAKŁADY AZOTOWE TARNÓW
 • ZAKŁADY AZOTOWE ANWIL
 • GRUPA PGE
 • KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A.
 • ENEA-WYTWARZANIE
 • Lafarge
 • ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
 • ORLEN SERWIS S.A.

Dane firmy:

Rolling Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi koło Włocławka

ul. Jana Pawła II 16a/2, Nowa Wieś, 87-853 Kruszyn

tel. 54 2528414, 54 2354553, fax: 54 2350610,  e-mail: rollingwloc@wp.pl

NIP: 888-000-49-96, REGON: 910124976

Więcej o firmie pod adresem: https://www.rolling.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski