Aktualności

Rodzina 500+ wyciąga Polaków z długów

Zgodnie z wynikami badania BIG InfoMonitor i BIK na skutek wprowadzenia programu Rodzina 500+ prawie 30% korzystających z niego rodzin uregulowało albo zmniejszyło swoje długi. Kolejne blisko 30% dzięki otrzymywanemu świadczeniu nie musiało pożyczać pieniędzy w banku. Z drugiej strony w przypadku co 10. beneficjenta pozwoliło ono zwiększyć lub uzyskać zdolność kredytową.

Jak mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Halina Kochalska, rzecznik prasowy BIG InfoMonitor: „Od startu programu Rodzina 500+ widać, że systematycznie spada odsetek dłużników niesolidnych, których zaległości nie przekraczają 2 tys. zł. Przewidywaliśmy, że właśnie ci, którzy mają te najmniejsze długi, dzięki programowi będą próbowali z nich wyjść. I tak się dzieje. Odsetek tych osób przez pięć kwartałów spadł z ponad 32% do niecałych 30%”.

Mimo tego, że część Polaków przeznacza przyznane świadczenie na likwidację swoich długów, na programie Rodzina 500+ korzystają głównie beneficjenci docelowi: niemal 3/4 rodzin wydaje pieniądze przede wszystkim na dzieci. Otrzymywane środki pozwalają zwiększyć wydatki np. na odzież, edukację, rozrywkę czy kulturę. Tylko w mniej więcej 25% przypadków pomoc finansowa jest wykorzystywana na potrzeby całej rodziny, m.in. polepszenie warunków życiowych, remont mieszkania lub domu, poprawę standardów żywienia czy właśnie wspomnianą spłatę długów.

Od momentu wejścia w życie programu Rodzina 500+ skorzystało z niego już ponad 2,6 mln rodzin (objętych świadczeniami jest ok. 4 mln dzieci). Miesięcznie otrzymują one łącznie przeszło 2,1 mld zł.