Gepardy BiznesuInstytutPolskie BrylantyŚwiatowa Firma

Respect Energy S.A. to Brylant Polskiej Gospodarki, Gepard Biznesu i Światowa Firma Worldwide Company 2020

Respect Energy S.A. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020, XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 i w VIII edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2020  na podstawie danych finansowych.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 247,1 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Jej wartość rynkowa we wrześniu 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 670 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Eksportowała w 2019 r. do 3 krajów, dzięki czemu uzyskała tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2020.

Spółka została powołana przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych – najstarszą i największą organizację non profit w branży OZE w Polsce i łączy prawie 70 udziałowców. Specjalizuje się w handlu zieloną energią elektryczną. Kupuje ją od pojedynczych, często niewielkich instalacji OZE i sprzedaje do klientów końcowych.

Jako jedyna na rynku sprzedaje wyłącznie zieloną energię elektryczną, w 100% wytworzoną z odnawialnych źródeł.

Współpracuje z grupą ponad 200 wytwórców energii elektrycznej w Polsce.

Zieloną energię sprzedaje wszystkim: małym i średnim firmom, dużym przedsiębiorstwom i osobom fizycznym,

Zapewnia kompleksową obsługę w procesie zmiany dostawcy energii elektrycznej.

Więcej o firmie pod adresem: http://respectenergy.pl/

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.