AktualnościGepardy BiznesuInstytutPrzyjazne Miasto

Regulamin X edycji Konkursu Bank Przyjazny Firmom 2018

Prawo do używania tytułu Bank Przyjazny Firmom 2018 uzyska bank, który zdobędzie  średnią minimum 4 punkty na 6 możliwych z minimum 5 ankiet, które wpłyną od jego klientów biznesowych do trzynastej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018.

Regulamin dziesiątej edycji ogólnopolskiego Konkursu Bank Przyjazny Firmom 2018.

I. Misja

Misją Konkursu Bank Przyjazny Firmom jest wspieranie rozwoju polskich firm i banków oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały

II. Cele

1. Wyłonienie banków przyjaznych firmom.
2. Promowanie banków przyjaznych firmom.
3. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.
4. Promowanie Klubu Nowoczesnego Biznesu.
5. Rekomendowanie produktów i usług członków Klubu Nowoczesnego Biznesu.
6. Umożliwienie członkom Klubu Nowoczesnego Biznesu nawiązania bezpośrednich wzajemnych kontaktów.

III. Organizatorzy

Organizatorami Konkursu Bank Przyjazny Firmom są  Instytut Europejskiego Biznesu, Magazyn Przedsiębiorców “Europejska Firma”  i ULAN Sp. z o.o.

IV. Kategorie Konkursu 

1. Bank spółdzielczy,
2. Bank komercyjny (w tym bank zrzeszający).

V. Wybór zwycięzców

1. Wybór dokonywany jest na podstawie ankiet nadesłanych przez firmy na Konkurs Gepardy Biznesu.
2. Firmy oceniają w ankietach banki w skali od 1 do 6 punktów, podają w ankietach, za co bank cenią i co im najbardziej w banku doskwiera.
3. Na podstawie ankiet liczona jest średnia ocen.
4. Minimalna liczba ankiet, która umożliwia wystawienie oceny bankowi: 5.
5. Tytuł Bank Przyjazny Firmom 2018 przysługuje bankowi, który podmioty gospodarcze oceniły średnio przynajmniej na 4 punkty.

VI. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie Bank Przyjazny Firmom jest bezpłatne.
2. W Konkursie Bank Przyjazny Firmom mogą brać udział banki, które nie wyrażały na to zgody. Wystarczy, że podmioty gospodarcze wyślą minimum 5 ankiet  je oceniających.

3. Banki, które chcą same przystąpić do konkursu, mogą uzyskać ankiety od organizatora konkursu drogą mejlową. Adres organizatora:

jerzy.krajewski@europejskafirma.pl.

VII. Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w konkursie są tytuł promocyjny Bank Przyjazny Firmom 2018, dyplomy, statuetki i logo promocyjne Bank Przyjazny Firmom 2018.
2. Tytuł jest bezpłatny.
3. Szklana statuetka Tęcza Kart kosztuje 600 zł netto, logo – 300 zł netto, dyplom – 300 zł netto.

Element graficzny logo promocyjnego Bank Przyjazny Firmom.

4. Dyplom i statuetkę można otrzymać pocztą albo na Kongresie Nowoczesnej Gospodarki. Logo wysyłane jest mejlem.

VIII. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Wyniki Konkursu Bank Przyjazny Firmom ogłaszane są na konferencjach, w serwisach internetowych http://europejskafirma.plhttp://polskiebrylanty.pl, http://gepardybiznesu.pl/ oraz na Kongresach Nowoczesnej Gospodarki.
2. O terminach i miejscach organizowania kongresów decyduje dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu.
3. Udział w kongresach  jest płatny.

IX. Zmiany regulaminu

1. Regulamin Konkursu Bank Przyjazna Firmom ustala i zmienia dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu.

Regulamin zatwierdzony przez dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu 9 kwietnia 2018 r.