AktualnościInstytutKlub

Regulamin Klubu Nowoczesnego Biznesu

Klub Nowoczesnego Biznesu jest dobrowolną, nieformalną organizacją  zrzeszającą  firmy i banki. Jego celem jest promowanie rozwoju gospodarczego i odpowiedzialnego biznesu w Polsce oraz wspieranie członków i przekonywanie ich do tego, by wzajemnie pomagali sobie.

 

  1. Członkiem Klub Nowoczesnego Biznesu można zostać każda firma lub  bank.
  2. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem złożenia deklaracji członkowskiej i wniesienia rocznej opłaty za pakiet usług marketingowych oferowanych w ramach członkostwa w Klubie.
  3. Administratorem Klubu jest Instytutu Europejskiego Biznesu, wydawca Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma”, serwisów internetowych i stron na Facebooku.
  4. Dyrektora Klubu mianuje dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu.
  5. Wstępując do Klubu Nowoczesnego Biznesu jego członek:

a)     Wyraża poparcie dla idei współpracy środowiska biznesu i samorządu terytorialnego.

b)    Deklaruje chęć czynnego włączenia się w działania Klubu.

c)     Zobowiązuje się do uiszczania corocznej opłaty za pakiet usług marketingowych oferowanych w ramach członkostwa i przestrzegania regulaminu Klubu.

  1. Wysokość corocznej opłaty za pakiet usług marketingowych oferowanych w ramach członkostwa w Klubie ustala dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu .  W 2017 r. wynosi ona 600 zł netto (bez podatku VAT) i jest kosztem uzyskania przychodu dla członka Klubu.
  2. Członkostwo w Klubie umożliwia członkom Klubu:

a) Bezpłatny udział w szkoleniach, konferencjach i galach organizowanych przez Klub.
b) Zamieszczenie jednego artykułu promocyjnego rocznie w Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma”.
c) Opublikowanie rocznie 4 publikacji o członku Klubu, jego produktach i usługach w newsletterze Klubu, w serwisach internetowych EuropejskaFirma.pl, KNB.org.pl, GepardyBiznesu.pl, IBS.edu.pl, PolskieBrylanty.pl i na stronach na Facebooku: Klub Nowoczesnego Biznesu, Modern Business Club, Europejska Firma, Gepardy Biznesu i Business Gepard, Informator Bankowości Spółdzielczej.

Regulamin  Klubu Nowoczesnego Biznesu zatwierdzony przez dyrektora Instytutu Europejskiego Biznesu Jerzego Krajewskiego 25 listopada 2017 r.