AktualnościInstytutPolskie BrylantyWielcy Modernizatorzy

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Żarach to Brylant Polskiej Gospodarki i Wielki Modernizator 2020

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Żarach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 i IX edycji Konkursu Wielki Modernizator 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 40,1 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

W latach 2018-2019 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 12,1 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2020.

To pracownicza spółka akcyjna, która w drodze prywatyzacji przejęła w 1999 r.  Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Żarach i znacznie rozwinęła działalność.

Tak opisuje swoją historię na stronie internetowej.

W roku 1990 likwidacji zostały poddane Dyrekcje Okręgowe Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej, a dotychczasowe oddziały uzyskały osobowość prawną i od tego czasu w pełni prowadziły samodzielną działalność gospodarczą.

Początek okresu transformacji był bardzo trudny dla przedsiębiorstwa oraz całej gospodarki. Nastąpiło załamanie produkcji przemysłowej oraz upadek dotychczasowych naszych klientów, co pociągnęło za sobą konieczność restrukturyzacji poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej.

W przewozach rzeczy redukcja środków transportowych nastąpiła prawie o 70%. Zmieniliśmy profil prowadzonej działalności dzięki doświadczeniu w przewozach międzynarodowych, które zdobyliśmy w okresie socjalizmu wykonywaliśmy pod patronatem Pekaes Warszawa. Rozpoczęliśmy przewozy rzeczy na teren ówczesnej Unii Europejskiej systematycznie wymieniając tabor na nowy. Prowadziliśmy przewozy rzeczy na terenie kraju. Okres transformacji, niż demograficzny oraz zmiany cywilizacyjne dotknęły również przewóz osób.

1 maja 1998 r. została powołana Spółka Pracownicza Akcyjna do prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Żarach.  03.12.1998 r. Wojewoda Zielonogórski Zarządzeniem nr 165 wydał decyzję o prywatyzacji przedsiębiorstwa w formie leasingu pracowniczego. Od 01.02.1999 r. działalność gospodarczą rozpoczyna Spółka Pracownicza pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

Była to pierwsza prywatyzacja z powstałych 176 przedsiębiorstw PKS w roku 1990 po podziale Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej. Od tego okresu spółka zaczęła dynamiczny rozwój inwestując w wymianę na nowy tabor autobusowy, jak również samochody ciężarowe. Spółka systematycznie zwiększała obroty. Za rok 1999 obroty wynosiły 30.247.262,11 zł., natomiast na koniec 2015 r. 94 925 737,45 zł.

Spółka brała udział również w prywatyzacji pozostałych przedsiębiorstw z branży przez udzielanie informacji na temat procesu prywatyzacji, jak również angażowała się kapitałowo przy procesach prywatyzacji w branży.

30.08.2013 postanowieniem sądu nastąpiło połączenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. w Żarach ze spółką Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Gliwicach.

Ciężarówki PKS Żary. Zdjęcie ze strony https://www.pks.zary.pl

Obecnie PKS Żary posiada 31 pojazdów w przewozach międzynarodowych, 32 w przewozach rzeczy na terenie, kraju oraz 5 w przewozach specjalistycznych oraz 109 autobusów.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://www.pks.zary.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #wielkimodernizator  #bigmodernizer #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 99 705 przedsiębiorstw w Polsce. Policzył ich wartość rynkową. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.