AktualnościWyróżnieni

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Żarach to Brylant Polskiej Gospodarki, Gepard Biznesu i Wielki Modernizator 2021

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Żarach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 i X edycji Konkursu Wielki Modernizator 2021 na podstawie danych finansowych.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 22,1 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Jej wartość rynkowa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 61,7 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 9,3 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2021.

To pracownicza spółka akcyjna, która w drodze prywatyzacji przejęła w 1999 r.  Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Żarach i znacznie rozwinęła działalność.

Tak opisuje swoją historię na stronie internetowej.

W roku 1990 likwidacji zostały poddane Dyrekcje Okręgowe Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej, a dotychczasowe oddziały uzyskały osobowość prawną i od tego czasu w pełni prowadziły samodzielną działalność gospodarczą.

 

 

Początek okresu transformacji był bardzo trudny dla przedsiębiorstwa oraz całej gospodarki. Nastąpiło załamanie produkcji przemysłowej oraz upadek dotychczasowych naszych klientów, co pociągło za sobą konieczność restrukturyzacji poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej.

W przewozach rzeczy redukcja środków transportowych nastąpiła prawie o 70%. Zmieniliśmy profil prowadzonej działalności dzięki doświadczeniu w przewozach międzynarodowych, które zdobyliśmy w okresie socjalizmu wykonywaliśmy pod patronatem Pekaes Warszawa. Rozpoczęliśmy przewozy rzeczy na teren ówczesnej Unii Europejskiej systematycznie wymieniając tabor na nowy. Prowadziliśmy przewozy rzeczy na terenie kraju. Okres transformacji, niż demograficzny oraz zmiany cywilizacyjne dotknęły również przewóz osób.

1 maja 1998 r. została powołana Spółka Pracownicza Akcyjna do prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Żarach.  03.12.1998 r. Wojewoda Zielonogórski Zarządzeniem nr 165 wydał decyzję o prywatyzacji przedsiębiorstwa w formie leasingu pracowniczego. Od 01.02.1999 r. działalność gospodarczą rozpoczyna Spółka Pracownicza pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

Była to pierwsza prywatyzacja z powstałych 176 przedsiębiorstw PKS w roku 1990 po podziale Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej. Od tego okresu spółka zaczęła dynamiczny rozwój inwestując w wymianę na nowy tabor autobusowy, jak również samochody ciężarowe. Spółka systematycznie zwiększała obroty. Za rok 1999 obroty wynosiły 30.247.262,11 zł., natomiast na koniec 2015 r. 94 925 737,45 zł.

Spółka brała udział również w prywatyzacji pozostałych przedsiębiorstw z branży przez udzielanie informacji na temat procesu prywatyzacji, jak również angażowała się kapitałowo przy procesach prywatyzacji w branży.

30.08.2013 postanowieniem sądu nastąpiło połączenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. w Żarach ze spółką Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Gliwicach.

 

Ciężarówki PKS Żary. Zdjęcie ze strony https://www.pks.zary.pl

Obecnie PKS Żory posiada 31 pojazdów w przewozach międzynarodowych, 32 w przewozach rzeczy na terenie, kraju oraz 5 w przewozach specjalistycznych oraz 109 autobusów.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://www.pks.zary.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #WielkiModernizator #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.