Wyróżnieni

Profix Sp. z o.o. to Efektywna Firma, Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Wielki Modernizator i Worldwide Company 2023

Profix Sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2023, XVI edycji Konkursu Efektywna Firma 2023, XII edycji Konkursu Wielki Modernizator 2023 i XI edycji Konkursu Worldwide Company 2023 na podstawie danych finansowych.

Firma działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2021 i 2022 osiągnął poziom 13 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2023.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2023 r. została w sposób bardzo uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na ponad 184 mln zł, co dało mu tytuł  Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2023.

W latach 2021-2022 dokonało odpisów amortyzacyjnych na kwotę 5,6 mln zł, dzięki czemu zyskało tytuł Wielki Modernizator 2023.

Eksportowało w 2022 r. do 31 krajów, dzięki czemu uzyskało tytuł Worldwide Company 2023.

Zatrudnia 250 pracowników i jest jednym z największych dystrybutorów narzędzi, elektronarzędzi i odzieży roboczej w Polsce. Odpowiada za cały proces zakupu towarów od producentów, zarządza i organizuje sieć handlową, produkuje pod markami własnymi, prowadzi obsługę logistyczną, a także realizuje planowe działania marketingowe. Wspiera swoich odbiorców wspólnymi działaniami marketingowymi.

W ofercie PROFIX znajdują się wysokiej jakości narzędzia PROLINE, elektronarzędzia dla profesjonalistów i hobbystów TRYTON i VULCAN oraz odzież robocza i BHP marki LAHTI PRO, będące połączeniem bezpieczeństwa i nowoczesnego, modnego designu.

PROFIX powstał na samym początku istnienia wolnego rynku w Polsce, na przełomie lat 1993 i 1994. Firma rosła razem z rodzimą gospodarką. W latach 90-tych rynek był niezwykle chłonny, ale i niestabilny. Z czasem, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie klientów poszukujących narzędzi bardzo dobrej jakości, ale i korzystnych cenowo, wprowadziła własne marki.

W 1998 roku na rynek weszły narzędzia ręczne PROLINE. Marka szybko odniosła błyskotliwy sukces. Już rok później w sprzedaży była pełna gama produktów PROLINE. Sukces PROLINE spowodował, że na rynek firma wprowadzała sukcesywnie kolejne marki (elektronarzędzia TRYTON i VULCAN oraz odzież roboczą LAHTI PRO).

W 2006 roku kupiła działkę inwestycyjną. Powstała na niej nowoczesna siedziba firmy z powierzchnią biurową wielkości 2500 mkw. Stworzyła także magazyn o powierzchni 10 000 mkw. i wysokości 12,5 m, który pracuje w trybie 24-godzinnym.

Rok 2018 przyniósł kolejny dynamiczny skok w rozwoju firmy. Firma została rozbudowana o nowe Centrum Logistyczno-Handlowe. Inwestycja trwała dwanaście miesięcy i obejmowała dobudowanie do istniejących już magazynów nowych powierzchni i połączenia ich w jeden „organizm”. Przestrzeń magazynowa zwiększyła się o 8000 mkw, powstał także specjalnie wydzielony budynek o powierzchni 3000 mkw przeznaczony na działalność serwisowo-badawczo-usługową. Swoją siedzibę mają w nim trzy bardzo istotne dla klientów Profix działy: Serwis, Dział Logowania oraz Jednostka Badawczo-Rozwojowa.

Tym co pozwala firmie skutecznie konkurować z innymi markami jest logistyka. Dzięki niej jest w stanie dostarczać klientom zamówione produkty nawet w ciągu doby.

Od samego początku firma stawiała na jakość. Sprawdzeni dostawcy współpracują z nią od lat.

W produkcji kieruje się profesjonalizmem wykonania, a nie ceną, dlatego też PROFIX stworzył jednostkę badawczo-rozwojową, która czuwa nad jakością produktów. Testuje je zarówno w trakcie produkcji jak i po jej zakończeniu, dlatego klienci otrzymują sprzęt najwyższej klasy. Nad jakością produktów czuwa specjalnie stworzona Jednostka Badawczo-Rozwojowa.

Na sieć sprzedaży Profix składa się ponad pięćdziesiąt Biur Handlowych swym zasięgiem obejmujących terytorium całego kraju. Produkty znajdujące się w ofercie Profix trafiają do 5000 odbiorców biznesowych (sklepów, salonów technicznych) w Polsce i za granicą.

Profix prowadzi sprzedaż eksportową do wielu krajów Europy. Na liście największych odbiorców są firmy z następujących krajów: Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rumunii, Słowacji, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii, Grecji, Chorwacji, Szwecji, Islandii, Holandii oraz Bułgarii.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej: https://www.profix.com.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku  dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2023 r.

C/Z: 6,7

C/WK: 0,95

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2023 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2022 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2023 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2022 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2023 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2023 r.

Autor: Jerzy Krajewski