Wyróżnieni

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Gepard Biznesu i Wielki Modernizator 2022

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 i XI edycji Konkursu Wielki Modernizator 2022 na podstawie danych finansowych.

Rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 465,6 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Wartość rynkowa spółki w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 27 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 6 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2022.

Zajęła 2907. miejsce w prestiżowym rankingu Wielcy Modernizatorzy 2022.

https://europejskafirma.pl/wielcy-modernizatorzy-2022

Malborski szpital rozpoczyna swoją historię w połowie XIX w, a dokładnie w roku 1860, kiedy to względu na konieczność opieki nad chorymi, władze zdecydowały się zorganizować szpital powiatowy (pomiędzy ówczesnymi ulicami Ceglaną i Rzeźnicką – dziś Armii Krajowej i J. Słowackiego).

W 1866 r. sejmik powiatowy podjął uchwałę o założeniu domu diakonisek.

1 stycznia 1867 r. wydział powiatowy przekazał diakoniskom obiekt szpitala powiatowego. Pierwszy statut szpitala został zatwierdzony rozkazem gabinetowym króla Prus dnia 9 grudnia 1867 roku. Szpital otrzymał nazwę „Ewangelicki Dom Diakonisek w Malborku” i prawa instytucji niepodlegającej władzom rejencji ani powiatu.

Szpital Diakonisek pracował do 22 stycznia 1945 roku. Wznowił działalność pod administracją polską dnia 22 maja 1945 roku jako Szpital Miejski, a od roku 1946 nosił nazwę Szpital Powiatowy w Malborku.

W okresie powojennym w nieznacznym stopniu modyfikowano strukturę organizacyjną szpitala, na którą składały się podstawowe oddziały – wewnętrzny, chirurgiczny, pediatryczny, ginekologiczno-położniczy oraz intensywnej opieki medycznej. W międzyczasie likwidacji uległ oddział zakaźny. Po pożarze w latach 50-tych przebudowano budynek oddziału ginekologiczno-położniczego, który zyskał drugie piętro. Licznym przebudowom i modernizacjom poddawano także budynek główny, który dziś w niewielu detalach zachował swą pierwotną, XIX-wieczną formę.

Od 1977 r. szpital funkcjonował jako Zespół Opieki Zdrowotnej. Następnie, w roku 1993 powołano w jego miejsce Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, zaś w latach 1999 – 2007 działał jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Decyzją Rady Powiatu Malborskiego od lipca 2007 szpital stał się placówką niepubliczną (NZOZ) zarządzaną przez „Powiatowe Centrum Zdrowia” spółka z o.o. ze 100% udziałem powiatu.

Od 15 października 2010 roku szpital nosi imię dr Jadwigi Obodzińskiej-Król. Była ona twórcą i pierwszym ordynatorem oddziału neonatologicznego. Do dziś wielu dawnych pacjentów i współpracowników wspomina jej wyjątkową charyzmę i oddanie idei zawodu lekarskiego.

Obecnie szpital ma następujące odziały i pracownie:

  • PEDIATRYCZNY
  • ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
  • CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • CHIRURGICZNY
  • POŁOŻNICZO- GINEKOLOGICZNY
  • NEONATOLOGICZNY
  • pracownia endoskopii
  • RTG i USG
  • pracownia mikrobiologii
  • laboratorium

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej: https://pcz.net.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski