Polskie Brylanty

Potęgi Biznesu 2013 Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Spośród 552 przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Potęga Biznesu 2013 uzyskały 11 firmy, bo ich wartość rynkowa w marcu 2013 wyniosła więcej niż 100 mln zł. Na podium znalazły się: Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa Parkowa w Pasłęku, WÓJCIK FABRYKA MEBLI Sp. z o.o. i  Spółdzielnia Mieszkaniowa JAROTY w Olsztynie.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Potęgi Biznesu od 2008 r. Od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking  firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2013 w lutym 2014 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2012 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 552 takie przedsiębiorstwa  w województwie warmińsko-mazurskim i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i 2013 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje obecnie do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23 C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z w marcu 2013 r.: 15,38 C/WK w marcu 2013 r.: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:

1. Dane finansowe we wszystkich latach 2011-2012,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011-2012,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011-2012,

4. Dodatni zysk netto w 2011-2012, 5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Image

Buława Biznesu, statuetka Konkursu Potęgi Biznesu.

 Spośród 552 przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Potęga Biznesu 2013 uzyskały 11 firmy, bo ich wartość rynkowa w marcu 2013 wyniosła więcej niż 100 mln zł.

Na podium znalazły się: Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa Parkowa w Pasłęku, WÓJCIK FABRYKA MEBLI Sp. z o.o. i  Spółdzielnia Mieszkaniowa JAROTY w Olsztynie.

Potęgi Biznesu 2013 Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa w marcu 2013 r. w mln zł Dynamika wartości rynkowej marzec 2012 marzec 2013 w proc. Średnia efektywność w proc.
1 Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa Parkowa w Pasłęku Pasłęk 713 3 9,5
2 WÓJCIK FABRYKA MEBLI Sp. z o.o. Elbląg 197 42 9,9
3 Spółdzielnia Mieszkaniowa JAROTY w Olsztynie Olsztyn 166 4 5,5
4 PRAWDA Sp. z o.o. Zakłady Produkcyjno – Usługowe Olecko 155 68 7
5 AGRO – SKANDAWA Sp. z o.o. Barciany 153 16 60,6
6 ROLNYVIK Sp. z o.o. Barciany 146 25 42,4
7 Spółdzielnia Mieszkaniowa POJEZIERZE w Olsztynie Olsztyn 134 5 7
8 Uni – Agro Sp. z o.o. Kalinowo 109 2554 78,2
9 Grabikowski – Grabikowska PPHU INEX S.J. Giżycko 102 67 22,3
10 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn 102 12 0,1
11 Fabryka Mebli Stolpłyt Sp. z o.o. Elbląg 102 11 6,7

 

Źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dane finansowe we wszystkich latach 2011-2012,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011-2012,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011-2012,
4. Dodatni zysk netto w 2011-2012,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.