Przyjazne Miasto

Ponad połowa klientów banków spółdzielczych poleciłaby je znajomym

Przyjazny, stabilny, uczciwy – to określenia ze ścisłej czołówki skojarzeń z terminem „bank spółdzielczy”. Aż 53% klientów poleci go swoim znajomym.

 

Badanie przeprowadzono w styczniu. Wzięli w nim udział losowo wybrani mieszkańcy Polski w wieku 15-65 lat, korzystający z usług bankowych. Banki Spółdzielcze okazały się dobrze znane. Spontanicznie wymieniło je 21,2% respondentów.

Marka BANK SPÓŁDZIELCZY ma wartość. Bankowości spółdzielczej przypisywane są takie cechy, jak: polskość (85,5%), długa tradycja (68,1%), dla każdego (67,9%), przyjazna (67,2%), budząca sympatię (62,5%), uczciwa (61,5%), godna zaufania (61,3%), stabilna (54,8%), profesjonalna (56,3%).

Bank spółdzielczy był zdecydowanie najczęściej wymieniany przez mieszkańców mniejszych miejscowości (55%). Spośród mieszkańców dużego miasta rozpoznawalność banku spółdzielczego wykazało jedynie 3% respondentów. Bank spółdzielczy budzi u swych klientów skojarzenia pozytywne (73,2%) i neutralne (26,8%).
12% klientów banków w Polsce to klienci banków spółdzielczych. Posiadacze produktów bankowych spontanicznie wymieniają bank spółdzielczy na 7. miejscu.

Badanie potwierdza duży potencjał bankowości spółdzielczej. Polacy znają, dobrze kojarzą, ale nie potrafią podać definicji – czym banki spółdzielcze różnią się od bankowości komercyjnej. – A różnic jest wiele. Mają 100% polski kapitał, pieniądze Polaków zostają więc „w domu”. Wsparcia finansowego udziela człowiek – nie systemy. Prezes i pracownicy banku spółdzielczego są sąsiadami, znają swych klientów, wiedzą o nich więcej, niż wynika z dokumentacji bankowej. Proces decyzyjny jest szybki, mniej skomplikowany, a usługi dobrane pod indywidualne potrzeby. No i liczy się różnorodność. Tyle, ile banków, tyle lokalnych strategii funkcjonowania. Chcemy o tym wszystkim powiedzieć zwłaszcza mieszkańcom dużych miast. Kto z nas wie, że np. w aglomeracji warszawskiej jest 20 banków spółdzielczych i ponad 140 ich placówek – podkreśla Urszula Rożalska, Dyrektor Komunikacji w Grupie BPS.

***
Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości (Grupa BPS) to największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Tworzy je 365 banków spółdzielczych. To jest około 62% wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Łączna liczba prawie 3.000 placówek i blisko 4.000 bankomatów daje pozycję czołowej instytucji finansowej w Polsce. Banki spółdzielcze obsługują klientów indywidualnych, mają bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Grupa BPS oferuje usługi finansowe w zakresie obsługi maklerskiej, faktoringu, leasingu, TFI, czy zarządzania wierzytelnościami. Więcej na: www.bankbps.pl

Bankowość spółdzielcza – historia bankowości spółdzielczej w Polsce sięga ponad 100 lat. Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa powstała, aby na zasadach samopomocy zintegrować wysiłki w walce z lichwą oraz utrzymać polski stan posiadania rodzimego kapitału. Ta misja jest poniekąd aktualna do dziś. Członkostwo w banku spółdzielczym zobowiązuje do współuczestniczenia w zarządzaniu i ponoszeniu odpowiedzialności za funkcjonowanie banku. Żelazne zasady bankowości spółdzielczej, to: solidarność (pomoc społecznościom lokalnym), regionalizacja (lokalne działanie), subsydiarność (wzajemne uzupełnianie potrzeb banków).

Prezentacja z badań jest pod adresem:

http://businessnow.pl/?attachment_id=925