AktualnościDla Zdrowia

Pomorskie w czołówce innowacyjnych regionów. Jak wypadła reszta kraju?

Nie ma uniwersalnego przepisu na rozwój innowacyjności dla wszystkich regionów. Głównym czynnikiem rozwoju jest wprawdzie ich potencjał gospodarczy, na który składa się wiele czynników, m.in.: stopień rozwoju przemysłu, dostępność zaplecza edukacyjnego i kapitału ludzkiego czy udział kapitału zagranicznego. Według rankingu „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów”, w czołówce województw o największym potencjale innowacyjności utrzymują się: mazowieckie, małopolskie oraz pomorskie.

– Raport „Index Millenium” przygotowujemy już od trzech lat. Badamy w nim potencjał regionów pod względem innowacyjności w oparciu o sześć zmiennych. Liderami innowacyjności są regiony będące dużym ośrodkiem miejskim i biznesowym. Na pierwszych dwóch miejscach znalazło się województwo mazowieckie oraz małopolskie – mówi Grzegorz Maliszewski, Główny Ekonomista Banku Millennium.

Regiony, w których ulokowanych jest wiele zakładów produkcyjnych, muszą inwestować w innowacyjne rozwiązania, aby utrzymać swoją konkurencyjność. Duża liczba uczelni wyższych oznacza natomiast dostęp do wykwalifikowanych kadr. Aby utrzymać dobrych pracowników region musi z kolei oferować dostęp do atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy, dobrą infrastrukturę i zaplecze mieszkaniowe.

Dla rozwoju innowacyjności znaczenie ma również polityka regionalna – dostęp do dotacji, stwarzanie możliwości współpracy biznesu i nauki, finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej oraz ulgi podatkowe dla firm podejmujących taką działalność.

Wiele województw wspiera rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji czyli regionalnych sektorów gospodarki, które mają potencjał rozwojowy. Są to w zależności od województwa np. energia zrównoważona, technologie informacyjne, elektrotechnika, ale również turystyka i przemysł maszynowy, a także przemysły kreatywne oraz czasu wolnego.

– Ciekawą informacją z tegorocznej edycji badania jest awans województwa pomorskiego do ścisłej czołówki, zajmuje trzecie miejsce. Uwagę zwraca wyraźnie awans województwa opolskiego, które w zestawieniu awansowało o trzy lokaty oraz województwa łódzkiego, które poprawiło pozycję o dwa oczka – komentuje Grzegorz Maliszewski.

Wiele z czynników wpływających na wzrost innowacyjności regionu to jednak czynniki lokalne. Niektóre regiony mają lepsze położenie geograficzne niż inne (np. z dostępem do dużych dróg lub tras międzynarodowych), na ich terenie znajduje się większa liczba uczelni wyższych, dominuje w nich przemysł albo rolnictwo. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, każde z województw musi opracować „przepis na innowacyjność” samodzielnie – uwzględniając lokalną specyfikę i dostępne środki do rozwoju innowacyjności.

Najniższy potencjał innowacyjności mają województwa warmińsko-mazurskie, lubuskie oraz świętokrzyskie. W dużym stopniu jest to związane z faktem, że są to małe ośrodki akademickie i biznesowe, w związku z tym trudniej jest im ten potencjał budować.

źródło: Newsrm.tv