AktualnościWyróżnieni

POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.o. to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania, Wielki Modernizator i Worldwide Company 2022

POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.o. w Poznaniu to wyjątkowa firma, została bowiem wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu we wszystkich jego konkursach: w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022, XI edycji Konkursu Wielki Modernizator 2022, X edycji Konkursu Mocna Firma 2022 i X edycji Konkursu Worldwide Company 2022 na podstawie danych finansowych.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów w latach 2020-2021 wyniosła w jej przypadku 36,3 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2021 r. osiągnął poziom 11 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w styczniu 2022 r. została w sposób bardzo uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na ponad 184,1 mln zł, co dało mu tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

W latach 2020-2021 dokonało odpisów amortyzacyjnych na kwotę 3,1 mln zł, dzięki czemu zyskało tytuł Wielki Modernizator 2022.

Eksportowało w 2021 r. do 36 krajów, dzięki czemu uzyskało tytuł Worldwide Company 2022.

Przedsiębiorstwo istnieje na rynku od 1982 roku i w tym czasie na trwałe wpisało się na listę najlepszych producentów klejów poliuretanowych, pianek montażowych, surowcowych systemów poliuretanowych do produkcji pianek sztywnych, mikroporowatych, integralnych oraz systemów obuwniczych.

W ofercie ma całą paletę klejów do wszelkich możliwych materiałów budowlanych, pianki montażowe o różnych własnościach – od wersji podstawowej, poprzez piankę dla profesjonalistów aż do pianki o klasie palności B2. Proponuj także płyty termoizolacyjne o różnych gęstościach, otuliny docinane na miarę oraz kształtki sprężyste dla różnych gałęzi przemysłu.

Klej DEKO od lat pomaga chronić dachy przed kapryśną pogodą i bez wątpienia jest jednym z flagowych produktów POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.o. Zdjęcie ze strony https://www.polychem-systems.com.pl

Specjalizuje się w produkcji klejów poliuretanowych, pianek montażowych, systemów do pian PU i powłok polimocznikowych. Pomaga klientom w najlepszym dopasowaniu produktów do ich indywidualnych potrzeb.

Więcej o firmie pod adresem: https://www.polychem-systems.com.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z,

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w styczniu  2022 r.

C/Z: 12,4

C/WK: 1,20

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202201_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych ze stycznia 2022 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w styczniu 2022 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2021 r. i wskaźnika C/Z w styczniu 2022 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2021 r. i wskaźnika C/Wk w styczniu 2022 r.  Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w styczniu 2022 r.