AktualnościWyróżnieni

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Gepard Biznesu i Wielki Modernizator 2021

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 i X edycji Konkursu Wielki Modernizator 2021 na podstawie danych finansowych.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 46,2 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Wartość rynkowa spółki w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 104,5 mln zł, co dało jej tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 45,5 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2021.

Jest kluczowym elementem infrastrukturalnym i komunikacyjnym transportu publicznego w Trójmiejskiej Metropolii, zapewniając swobodę i pewność ekologicznego podróżowania mieszkańcom i turystom.

Została utworzona Aktem Założycielskim w dniu 22 grudnia 2000 r., a samodzielną działalność operacyjną jako spółka prawa handlowego rozpoczęła z dniem 1 lipca 2001 r.

Prowadzi działalność:

 • zarządcy infrastruktury kolejowej, sprawując zarząd nad linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny – Rumia, dedykowanej do realizacji aglomeracyjnych przewozów pasażerskich,
 • przewoźnika kolejowego, świadcząc kolejowe usługi przewozowe:
 • o charakterze użyteczności publicznej realizując zadania w ramach Umowy Nr 1095/U/18 na wykonywanie kolejowych przewozów osób w województwie pomorskim w ramach obowiązku służby publicznej, zawartych z Samorządem Województwa Pomorskiego, jako ustawowym Organizatorem Przewozów;
 • okazjonalne (komercyjne), na zlecenie i za odpłatnością zainteresowanych podmiotów zewnętrznych, w szczególności na odcinku Gdańsk Główny – Gdańsk Stadion-Expo.

Ponadto PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. jest również Operatorem Obiektów Infrastruktury Usługowej (OIU). Wykaz obiektów tego typu oraz zasady ich udostępniania określa odrębny Regulamin, który jest zamieszczony na stronie Spółki https://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/warunki-udostepniania.

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. realizuje przewozy kolejowe użyteczności publicznej na następujących liniach komunikacyjnych na obszarze Województwa Pomorskiego:

 • linia komunikacyjna SKM Gdańsk Śródmieście – Wejherowo – Lębork, z wykorzystaniem m.in. linii kolejowej nr 250 (SKM), po której odbywa się zasadniczo ruch aglomeracyjny;
 • linie komunikacyjne systemu PKM – funkcjonujące m.in. w oparciu o linie kolejowe nr 248 i 253, zarządzanie przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A.:
 • Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Port Lotniczy – Kartuzy,
 • Gdynia Główna – Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Port Lotniczy – Kościerzyna,
 • Gdynia Główna – Gdańsk Osowa – Kościerzyna,
 • Gdynia Główna – Gdańsk Osowa – Gdańsk Port Lotniczy – Gdańsk Wrzeszcz.

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. dysponuje 69 pojazdami kolejowymi – w tym:

 • 59 własnymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi czterech serii (EN57, EN57AKM, EN71 oraz 31WE);
 • 10 spalinowymi zespołami trakcyjnymi dwóch serii (SA133 oraz SA136), stanowiącymi własność Województwa Pomorskiego i przeznaczonymi do obsługi połączeń kolejowych w trakcji spalinowej na liniach komunikacyjnych PKM.

Udziałowcami PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. są w kolejności według liczby objętych udziałów:

 • Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
 • Gmina Miasta Gdańsk,
 • Województwo Pomorskie,
 • Gmina Miasta Gdynia,
 • Gmina Miasta Sopot,
 • Gmina Miasta Pruszcz Gdański,
 • Gmina Miasta Rumia.

Więcej o firmie pod adresem: http://www.skm.pkp.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #WielkiModernizator #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.