Wyróżnieni

PHU POLERS A. Kaczmarek i S-ka sp.j. to Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania i Brylant Polskiej Gospodarki 2022

PHU POLERS A. Kaczmarek i S-ka sp.j. w Chojnowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i X edycji Konkursu Mocna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 46,3 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 19,1 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 22,5 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Jest profesjonalną firmą sprzątającą będącą w zakresie świadczonych usług liderem na rynku regionalnym.

Siedziba znajduje się w Chojnowie, a filie we Wrocławiu oraz Gdańsku.

Firma istnieje od 15.04.1993r. Obchodzi w tym roku 30 lecie działalności. Posiada wieloletnie doświadczenie w oferowanych usługach.

Zatrudnia 200 pracowników. Rozwija się dynamicznie, sukcesywnie wzrasta lista klientów. Posiada profesjonalną, wykwalifikowaną, młodą i ambitną kadrę. Doskonała atmosfera w pracy istnieje dzięki partnerskim stosunkom pracownicy – zarząd. Firma daje możliwość różnorodnych szkoleń, rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych, co wiąże się z możliwością szybkiego awansu i satysfakcji z pracy.

Bierze czynny udział we wszelkich regionalnych targach i pokazach, gdzie prezentuje cały oferowany asortyment oraz sposoby jego wykorzystania.

Zdjęcie ze strony http://polers.com.pl

Ma dwa profile działalności: usługowy i handlowy.

Oferowane usługi to:

  1. Usługi w zakresie utrzymania czystości:

– Kompleksowa obsługa porządkowa,

– Usługi wysokościowe,

  1. Usługi w zakresie renowacji:

– Renowacja elewacji,

– Renowacja zabytków,

– Usuwanie graffiti i profilaktyka antygraffiti,

– Czyszczenie elewacji,

– Renowacja posadzek kamiennych,

– Szlifowanie i krystalizacja marmuru, impregnacja i polerowanie posadzek.

  1. Usługi w zakresie wykonania i pielęgnacji posadzek:

– Doczyszczanie posadzki i powłoki,

– Wykonanie posadzek z żywic, posadzki i powłoki żywiczne, posadzki: antystatyczne; posadzki przemysłowe; epoksydowe; a także konserwacja i frezowanie posadzek.

Oferowany przez firmę towary:

  1. Profesjonalne maszyny sprzątające,
  2. Systemy wyposażenia łazienek,
  3. Chemia profesjonalna,
  4. Zestawy do mycia ręcznego,

Firma współpracuje stale z prestiżowymi instytucjami, do których należą niewątpliwie: Rejonowe Urzędy Poczty, obiekty należące do Orange Polska, Bank PKO BP, Bank PeKaO SA, Zakłady Energetyczne, Bank Santander S.A., Urzędy Skarbowe, Zakłady Przemysłowe, BNP Paribas Bank Polska SA, Towarzystwa Ubezpieczeniowe i Emerytalne, klienci sieciowi: NETTO oraz BIEDRONKA.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej  http://polers.com.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany #WielkiModernizator

 

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tym, których wartość rynkowa jest wyższa niż 100 mln zł, przyznaje tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.