Efektywna Firma

Petrosoft.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o. jest Efektywną Firmą 2015

Petrosoft.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o. w Jaśle jest Efektywną Firmą 2015.  Została  bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

Petrosoft.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o. w Jaśle wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że Petrosoft.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o. w Jaśle rozwija się, ale nie na tyle  dynamicznie, by zdobyć wyróżnienie w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015, w której wymagana jest średnia z dynamik trzech parametrów minimum 10 proc.
Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 10 proc., a to oznacza, że Petrosoft.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o. w Jaśle działa tak efektywnie, że została wyróżniony w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, w której wymagana jest średnia efektywność minimum 5 proc.
Petrosoft.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o. w Jaśle może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Wyniki finansowe Petrosoft.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o. w Jaśle
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 11 606 13 651 17,6
Zysk netto w tys. zł 1 445 1 026 -29,0
Kapitał własny w tys. zł 3 721 4 027 8,2
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 -3,2
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 -1,1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 12,5
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 7,5
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 20,0
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 10,0

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Petrosoft.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o. w Jaśle.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.