Wyróżnieni

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skale to Brylant Polskiej Gospodarki 2022

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skale została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 15,7 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Prowadzi działalność nieprzerwanie od 1957 roku. Nabiał powstaje z mleka od zdrowych i szczęśliwych krów wypasanych na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a cały proces produkcji przebiega w oparciu o tradycyjne receptury. Wyroby spółdzielni zawdzięczają swój smak, zapach i wygląd naturalnym procesom technologicznym oraz wysokiej jakości surowca, z którego powstają.

Spółdzielnia ma siedzibę na płaskowyżu ojcowskim, w okolicy o silnie zakorzenionych tradycjach rolniczych. Słabe uprzemysłowienie rejonu sprzyja ekologicznej produkcji pasz dla krów, co przekłada się na jakość surowca, z którego wytwarza swoje produkty. Skupuje mleko z terenu 6 gmin, na które składa się w sumie 90 wsi zlokalizowanych głównie na obrzeżach Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.

Zdjęcie ze strony https://www.facebook.com/OsmSkala/

Jako niewielka spółdzielnia od lat stosuje te same metody produkcji, od których duże zakłady odchodzą ze względu na ich niższą wydajność. Tradycyjne procesy technologiczne – choć mało skomplikowane – są bardzo kosztowne i czasochłonne, a także wymagają cierpliwości nadzorujących je osób, ale tylko dzięki nim jest w stanie uzyskać naturalne walory smakowe i zdrowotne produktów.

Większość jej produktów nie zawiera żadnych dodatków. Wyroby fermentowane powstają w oparciu o starannie wyselekcjonowane żywe kultury bakterii kwasu mlekowego. Stosuje również naturalne przyprawy ziołowe oraz wsady owocowe.

Trzyma się tradycyjnych metod produkcyjnych, ale stara się stale rozwijać zakład. Dbamy o jakość produktów, co odzwierciedlają zdobywane przez nie nagrody i certyfikaty.

Ze względu na sąsiedztwo Ojcowskiego Parku Narodowego szczególnie bliska jest jej ekologia, dlatego podejmuje wiele działań mających na celu ograniczenie naszego wpływu na środowisko:

  • 1978 – uruchomienie własnej oczyszczalni ścieków,
  • 1988 – budowa biurowca,
  • 1990 – powstanie magazynów nabiałowych,
  • 1992 – budowa nowej twarożkarni,
  • 2018 – uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 61kW,
  • 2019 – zastąpienie kotłowni węglowej gazową.

Więcej informacji o firmie pod adresem: http://osmskala.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #JerzyKrajewski #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.