Efektywna FirmaGepardy BiznesuMocna FirmaWielcy Modernizatorzy

Nowoczesna fabryka kabli światłowodowych w Polsce

W styczniu 2013 roku ELMAT Sp. z o.o. lider i czołowy producent rozwiązań FTTH w Europie otworzył nowoczesną fabrykę kabli światłowodowych w Jasionce pod Rzeszowem, znajdującą się w rzeszowskiej podstrefie mieleckiej strefy ekonomicznej. Tym samym firma ELMAT Sp. z o.o. znacząco umocniła swoją pozycję na rynku dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych oraz wypełniła niszę rynkową w obszarze produkcji kabli specjalistycznych, dedykowanych do budowy sieci FTTH.

 

Nowa fabryka zajmuje powierzchnię 5500 m2 i zostały w niej zainstalowane najnowszej generacji linie technologiczne do produkcji kabli światłowodowych. ELMAT Sp. z o.o. wybrała światowego lidera w dziedzinie linii do produkcji kabli. Linia ta pozwala produkować nie tylko kable wychodzące naprzeciw obecnym wysokim wymaganiom rynku, ale też kable daleko wybiegające swoimi parametrami w przyszłość, zachowując jednocześnie ekologiczność procesu produkcji jak i samego produktu, który jest przyjazny środowisku oraz zdrowiu instalatorów.

 

Technologia jutra

W oparciu o własny, unikatowy i jeden z najbardziej zaawansowanych programów do projektowania kabli światłowodowych ELMATIX PRO – autorskie narzędzie najbardziej doświadczonych inżynierów firmy ELMAT —odbywa się projektowanie konstrukcji kablowych, kalkulacja, prognozowanie ich własności i niezawodności. Program ten jest nie tylko niezawodnym i szybkim narzędziem do projektowania tak wymagających kabli jakimi są kable ADSS, ale również miniaturyzowanych mikrokabli, w tym kabli „suchych”. Projektowane konstrukcje kabli światłowodowych są oparte na najnowocześniejszych dedykowanych do tych kabli materiałach takich jak politereftalan butylu PBT, hydrofobowy żel tixotropowy kompatybilny z PBT oraz pokryciem pierwotnym włókna światłowodowego, bimodalny HDPE, materiały bezhalogenowe z grupy LSOH i FROH czy ultra wytrzymały wysoko modułowy  KEVLAR®.

 

Materiały włókniste używane w kablach zawierają również superabsorbenty przeciwdziałające wzdłużnej penetracji wody w kablach. W kablach firmy ELMAT stosowane są włókna światłowodowe czołowych światowych producentów. W zależności od potrzeb projektowych mogą być stosowane włókna różnych typów: od standardowego jednomodowego G.652.D do odpornych na zginanie G.657.B3 z minimalnym dopuszczalnym promieniem gięcia 5 mm, włókna z 1% poziomem testu przesiewczego, jak i większymi do 2% czy też włókna o średnicy pokrycia pierwotnego 200 µm. Włókna wielomodowe z rdzeniem 62,5 µm typu OM1, z 50 µm rdzeniem typu OM2, OM3 i OM4 przeznaczone  do sieci transmisji danych o przepływności do 100 GBit/s.

Dostawca linii technologicznych – lider wśród światowych producentów specjalizowanych maszyn kablowych – w szczególności do produkcji kabli światłowodowych – zadbał, aby dostarczone linie zostały wyposażone w precyzyjne systemy sterowania procesem i kontroli jakości. Precyzyjna kalibracja zaprojektowanego nadmiaru długości włókna w kablu realizowana jest na wszystkich etapach produkcji na poszczególnych liniach technologicznych.

 

W sposób ciągły „on-line” kontrolowane są, zapisywane i analizowane wszystkie istotne parametry procesu wpływające na jakość produktu. Również w sposób ciągły na wszystkich etapach procesu technologicznego monitorowane są wszystkie siły (rozciągające) działające na włókno światłowodowe, dzięki czemu prawidłowo zaprojektowany kabel ma zagwarantowany wieloletni czas życia. Każde niekontrolowane naprężenie działające na włókno powyżej określonej granicy odniesionej do testu przesiewczego włókna będzie skutkowało skróceniem czasu życia włókna, a zatem i miało znaczący wpływ na niezawodność kabla. Kable produkowane na liniach technologicznych firmy ELMAT mają gwarantowaną wieloletnią niezawodność.

Uzupełnieniem i integralnym elementem nowoczesnej fabryki ELMATU jest jej dział kontroli jakości i laboratorium testowania kabli. Dział kontroli jakości został wyposażony w reflektomety OTDR Photon Kinetics serii 8000i z systemem OASYS, co zapewnia sprawną realizacje pomiarów we wszystkich oknach transmisji 850 nm, 1300 nm dla włókien wielomodowych i 1310 nm, 1550 nm i 1625 nm dla włókien jednomodowych.

W laboratorium testowane są wszystkie kable zgodnie z wymaganiami klientów w oparciu o uznane metody badań ujęte w unijnych normach PN-EN 187000 czy PN-EN 60794-1-2. Laboratorium prowadzi badania własności mechanicznych, środowiskowych  eksploatacyjnych produkowanych kabli w pełnym zakresie.

Spośród badań mechanicznych testowane są odporność kabli na rozciąganie z monitorowaniem wydłużenia samego włókna światłowodowego (ang. fibre strain), odporność na zgniatanie, uderzenie, zginanie, skręcanie, wielokrotne przeginanie, itp.

Z własności środowiskowych badane są wzdłużna wodoszczelność kabli ora odporność na zmiany temperaturowe w zakresie -40oC / +70oC. Przy czym komora klimatyczna w której kable poddawane są wielokrotnym cyklom temperaturowym pozwala badać kable w tak ekstremalnych temperaturach jak -90oC czy +90oC.  Kable ponadto przechodzą testy eksploatacyjne wymagane dla poszczególnych ich typów. Mikrokable poddawane są próbom wdmuchiwania do mikrokanalizacji. Kable ADSS oraz inne kable napowietrzne są podwieszane przy użyciu specjalistycznych dedykowanych zawiesi, w tych badaniach określa się kompatybilność użytych elementów instalacji.

Specjaliści firmy ELMAT uczestniczą w realizacji projektów budowy infrastruktury teleinformatycznej zdobywając i dzieląc się wszystkimi doświadczeniami z Klientami. Dział sprzedaży P.H. ELMAT Sp. z o.o. nie tylko oferuje kable światłowodowe ze swojej nowej fabryki, ale również zapewnia całościowy serwis związany z instalacją i doborem właściwego osprzętu.

Kable światłowodowe produkcji ELMAT Sp. z o.o. oraz zakres specjalistycznych świadczonych usług to bez wątpienia nowa jakość na rynku polskim.

źródło: Polish Market

PH ELMAT Sp. z o.o. została wyróżniona w VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2013, VI edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2013 oraz  I edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2013.