Aktualności

Nowe inwestycje w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna to idealne miejsce dla inwestorów, pragnących rozwijać swoją działalność. Zezwolenia na podejmowanie aktywności w jej ramach posiada 300 instytucji. Od końca 2016 roku jest wśród nich także spółka Fresenius Kabi Polska, która w najbliższym czasie zainwestuje na tym terenie 100 400 000 zł i zatrudni 45 nowych pracowników.

W grudniu 2016 roku spółka Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o. uzyskała  zezwolenie na włączenie firmy do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach działalności objętej zezwoleniem, spółka zamierza kontynuować produkcję wytwarzanych dotychczas wyrobów (KabiPac®, KabiClear®). Inwestycja będzie polegać na poszerzeniu istniejącego potencjału produkcyjnego oraz powierzchni magazynowych. Ponadto, dotychczas produkowane opakowania zostaną unowocześnione, poprzez zastosowanie zmodernizowanych, innowacyjnych komponentów opakowaniowych, obecnie dostarczanych z Niemiec, a za kilka lat wytwarzanych we własnym zakresie (planowana inwestycja w strefie). Główny obszar innowacyjności to nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne elementów opakowania, wpływające na ważne z farmaceutycznego punktu widzenia bezpieczeństwo pacjenta, jak i personelu medycznego. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne upraszczają pracę personelu medycznego poprzez prostotę użycia, wyeliminowanie konieczności dodatkowych czyszczeń i dezynfekcji miejsca połączenia z zestawem do infuzji bądź iniekcji.

W celu rozszerzenia istniejącego potencjału produkcyjnego, firma planuje rozbudowę obecnie wykorzystywanych budynków produkcyjnych, powiększenie parku maszynowego oraz powierzchni magazynowych. Plany inwestycyjne obejmują także dostosowanie i rozbudowę instalacji i mediów produkcyjnych.

„Działalność w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej to szereg nowych możliwości
dla Spółki. Umożliwi zakładowi w Kutnie dalszy rozwój poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych i integrację wertykalną produkcji komponentów opakowaniowych. Powstaną także nowe miejsca pracy, co przyczyni się do rozwoju regionu” –
podkreśla Krzysztof Strękowski, Dyrektor Wytwórni Płynów Infuzyjnych Fresenius Kabi Polska w Kutnie.

W związku z inwestycją Spółka do 31 stycznia 2020 r. zainwestuje co najmniej 100 400 000 zł oraz zwiększy liczbę zatrudnionych osób o 45 pracowników.