Efektywna FirmaGepardy BiznesuWielcy Modernizatorzy

Karton-Pak SA w Nowej Soli Gepardem Biznesu i Wielkim Modernizatorem 2014

Zakład Produkcji Opakowań „Karton-Pak” SA w Nowej Soli w ciągu roku zwiększyła wartość rynkową o 59 proc., zyskując tytuł Gepard Biznesu 2014. Suma amortyzacji  w latach 2012-2013  wyniosła  12,2 mln zł, co znaczy że spółka zasłużyła na tytuł Wielki Modernizator 2014.

Firma miała przy tym wysoką efektywność – stosunek zysku netto do przychodów netto wyniósł w latach 2012-2013 średnio 5,2  proc.,  zasłużyła więc też na tytuł Efektywna Firma 2014.

Zakład Produkcji Opakowań „Karton-Pak” SA w Nowej Soli  może już bezpłatnie i bezterminowo używać tytułów Gepard Biznesu 2014, Wielki Modernizator 2014 i Efektywna Firma 2014.

Wyniki finansowe Zakładu Produkcji Opakowań „Karton-Pak” SA w Nowej Soli
Rok 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 90 578 105 325
Amortyzacja w tys. zł 6 220 5 976
Zysk netto w tys. zł 4 015 6 263
Kapitał własny w tys. zł 35 272 41 356
Wartość księgowa w tys. zł 39 287 47 619
Efektywność w proc. 4,4 5,9
Suma efektywności  w latach 2012-2013 w proc. 10,4
Średnia efektywność w latach 2012-2013 w proc. 5,2
Suma amortyzacji  w latach 2012-2013  w tys. zł 12196
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec  2013 15,38
C/Wk marzec  2013 1,25
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 61751
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 49109
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) 110859
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 55430
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 110855
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 65714
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 176569
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 88285
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) 59

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013, podanych przez  Zakład Produkcji Opakowań „Karton-Pak” SA w Nowej Soli