Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto 2020

W XIV edycji ogólnopolskiego konkursu Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto 2020 Instytut Europejskiego Biznesu będzie przyznawał tytuł Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto 2020 miastom, w których znajdzie minimum 20 firm wartych łącznie więcej niż 20 tys. zł na mieszkańca miasta oraz minimum 10 Brylantów Polskiej Gospodarki, czyli firm wartych więcej niż 10 mln zł. 

Wartość rynkowa firm zostanie policzona według uproszczonej metody  przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane zostaną wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW, z grudnia 2020 r.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w grudniu  2020 r.

C/Z: 53,2,

C/WK: 1,01

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z grudnia 2020 r. zostaną policzone dwie wartości rynkowe firmy w grudniu 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w grudniu 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w grudniu 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w grudniu 2020 r.

Instytutu Europejskiego Biznesu prowadzi Konkursu Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto od 2007 r. Jego wcześniejsza nazwa to Miasto Przyjazne Firmom.

#BrylantPrzedsiębiorczości #NajbardziejPrzedsiębiorczeMiasto #InstytutEuropejskiegoBiznesu