AktualnościInstytutKlubPolskie BrylantyPrzyjazne Miasto

Miasto Przyjazne Firmom 2021

W XV edycji ogólnopolskiego konkursu  Miasto Przyjazne Firmom 2021 Instytut Europejskiego Biznesu będzie przyznawał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2021 miastom, w których znajdzie minimum 10 firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca miasta i minimum 5 Brylantów Polskiej Gospodarki 2020, czyli firm wartych więcej niż 10 mln zł.

Wartość rynkowa firm zostanie policzona według uproszczonej metody  przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane zostaną wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW, z października 2020 r.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.

Instytutu Europejskiego Biznesu prowadzi Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r.

#MiastoPrzyjazneFirmom #InstytutEuropejskiegoBiznesu #BrylantPolskiejGospodarki