Aktualności

Najaktywniejszy inwestor w zakresie długu korporacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej

Credit Value Investments (CVI) to niezależna firma inwestycyjna, która rozpoczęła działalność w 2012 r. i w krótkim czasie zdobyła pozycję lidera w poza bankowym finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

CVI zarządza czterema funduszami inwestującymi w dług korporacyjny o różnym profilu ryzyka kredytowego. Posiada również mandaty doradcze w zakresie długu korporacyjnego dla kilku instytucji finansowych.

CVI zarządza aktywami o wartości ponad 3 mld PLN i dotychczas zrealizowała ponad 500 transakcji dotyczących finansowania przedsiębiorstw w Polsce i w regionie.

CVI wyróżnia szybkość i elastyczność w działaniu, która jest możliwa dzięki zespołowi o różnorodnym doświadczeniu zawodowym, doskonałej znajomości wielu branż gospodarki oraz szerokim kontaktom na rynku.

źródło: http://creditvalue.pl/