Gepardy Biznesu

Nadsański Bank Spółdzielczy Gepardem Biznesu 2015

Nadsański Bank Spółdzielczy rozwija się na tyle dynamicznie, że zdobył tytuł Gepard Biznesu 2015. Średnia z dynamik trzech wybranych parametrów w latach 2011-2014 wyniosła w nim 35 proc.

Nadsański Bank Spółdzielczy wysłał swoje dane finansowe, by go ocenić w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił rozwój Nadsańskiego Banku Spółdzielczego  badając dynamikę trzech parametrów: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w dłuższym okresie w latach 2011-2014.

Okazało się, że średnia z trzech dynamik wyniosła 35 proc. To oznacza, że Nadsański Bank Spółdzielczy rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Wyniki finansowe Nadsańskiego Banku Spółdzielczego
Rok 2011 2014 Dynamika w proc.
Suma bilansowa (w tys. zł) 416 907 644 264 54,5
Fundusze własne
(w tys. zł)
30 839 49 096 59,2
Wynik finansowy netto (w tys. zł) 6 708 6 123 -8,7
Suma dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2011-2014 w proc. 105,0
Średnia dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach  2011-2014 w proc. 35,0
źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji, podanych przez Nadsański Bank Spółdzielczy

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.