Mocna Firma

Mocne Firmy 2015 Handlu Artykułami Rolnymi

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego Biznesutytuł Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2015 uzyskało 45 firm handlu artykułami rolnymi, bo ich wartość rynkowa od marca 2014 do marca 2015 wzrosła o minimum 10 proc., a średnia stosunku zysku netto do przychodów netto w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum 5 proc.  Na podium znalazły się: Maisadour Polska Sp. z o.o., BROAD GATE S.A. i  Biomin Polska Sp. z o.o.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania od 2014 r. na podstawie sprawozdań finansowych firm, przekazanych do Krajowego Rejestru Sądowego.  Przez  trzy lata przeanalizował wyniki finansowe  70 tysięcy przedsiębiorstw.

Na jego zlecenie we wrześniu 2016 r. Wywiadownia Handlowa InfoCredit wybrała  ze swojej bazy danych, stworzonej na podstawie informacji z KRS, te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Firmy, których wartość rynkowa w okresie od marca 2014 do marca 2015 r. wzrosła o minimum 10 proc., Instytut Europejskiego Biznesu uznaje za Gepardy Biznesu 2015 (sposób liczenie wartości rynkowej wyjaśniony jest pod tabelą).

Efektywność firm analizowana jest według średniej stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi w latach 2013-2014.

Firmy, w których wartość średniej stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi  w latach 2013-2014 wynosi minimum 5 proc., Instytut Europejskiego Biznesu uznaje za Efektywne Firmy 2015.

Firmy, które jednocześnie uzyskały tytuł tytuł Gepard Biznesu 2015 i Efektywna Firma  2015, a ich wartość rynkowa w marcu 2015 r. była  niższa niż 1 mld zł, Instytut Europejskiego Biznesu uznaje za Mocne Firmy Godna Zaufania – Strong Company 2015  (firmy o wartości wyższej niż 1 mld zł uznawane są przez IEB za Potęgi Biznesu 2015).

Image

Statuetka Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Stron Company 2015. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw,  których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2015 uzyskało 45 firm handlu artykułami rolnymi, bo ich wartość rynkowa od marca 2014 do marca 2015 wzrosła o minimum 10 proc., a średnia stosunku zysku netto do przychodów netto w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum 5 proc.

Wyróżnione firmy mają prawo posługiwać się tytułem Mocna Firma Godna Zaufania 2015  lub Strong Company 2015 bezterminowo i za darmo na wszystkich nośnikach informacji.

Tytuł  Strong Company 2015 może być wykorzystywany przez wyróżnione firmy, którym zależy na kontaktach z zagranicznymi podmiotami.

Płatne są logo Mocna Firma Godna Zaufania 2015 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Mocna Firma Godna Zaufania, gdyż jej zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Mocne Firmy Godne Zaufania – Strong Company 2015 Handlu Artykułami Rolnymi
Lp. Nazwa firmy Siedziba Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2015 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2013 i 2014 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r.  w mln  zł
1 Maisadour Polska Sp. z o.o. Poznań 262,7 5,1 23
2 BROAD GATE S.A. Warszawa 195,0 11,1 43
3 Biomin Polska Sp. z o.o. Warszawa 128,7 15,0 33
4 Gospodarstwo Rolne Jaśkowo Sp. z o.o. Łasin 123,2 18,6 8
5 K.T.M. Sp. z o.o. Gorzesław 121,7 29,5 22
6 HZPC Polska Sp. z o.o. Poznań 118,7 7,8 32
7 Agrotar Sp. z o.o. Osowa Sień 115,6 6,1 46
8 Hogmax Sp. z o.o. Nowy Sącz 110,2 21,3 10
9 Vitroflora Sp. z o.o. Dobrcz 109,1 5,0 3
10 ALLER AQUA Polska Sp. z o.o. Nożynko 104,3 7,9 157
11 Hortorus Bartosiewicz S.J. Warszawa 95,1 12,1 14
12 Solana Polska Sp. z o.o. Zduny 84,4 9,1 17
13 PRH Buczak S.J. Siekierki Wielkie 73,8 19,7 4
14 Grupa Handlowo Usługowa Arvense Sp. z o.o. Poznań 65,9 5,7 1
15 Sumin S.J. Suchy Las 58,4 5,9 39
16 Ol – Flora – Gołombek, Kowalewski sp. j. Wójtowo 57,0 9,4 24
17 Agro – Handel Sp. z o.o. Wapnica 55,6 16,4 27
18 Fructoplant Sp. z o.o. Gąbin 54,6 6,4 17
19 Centrala Nasienna S.J. Parczew 48,4 6,4 1
20 Schaumann Polska Sp. z o.o. Gniezno 48,2 6,0 51
21 Provit Sp. z o.o. Kutno 46,5 9,1 63
22 Centrala Nasienna Inowrocław sp. z o.o. Jacewo 39,2 30,0 5
23 APC POLSKA Sp. z o.o. Środa Wielkopolska 36,4 17,9 123
24 M.M. Kraszewscy S.J. Szepietowo-Janówka 34,6 8,0 11
25 LUBO AGRA Sp. z o.o. Lubogoszcz 34,2 45,5 50
26 Tempo E.K. Kaźmierczak Handlowo-Usługowa sp. j. Widziszewo 32,5 5,6 17
27 Koga Sp. z o.o. Zamarski 32,2 8,5 4
28 F.H.U. Dobek S.J. Dobek Sebastian, Dobek Andrzej Tarnów 32,1 5,3 5
29 Elmar-Pro Sp. z o.o. Chodeczek 31,4 9,6 33
30 KWS POLSKA Sp. z o.o. Poznań 31,0 9,7 120
31 Bejo Zaden Poland Sp. z o.o. Konotopa 29,7 14,1 116
32 PREM-VIT Frątczakowie Sp.J. Inowrocław 28,8 5,4 16
33 RIM Kowalczyk S.J. Janki 27,7 16,7 63
34 Firma Nasienna GRANUM J. Manias – S. Menc – J. Szymański S.J. Wodzierady 25,5 9,2 80
35 Agrobil Roman i Gabriela Bilscy sp.j. Racibórz 24,1 17,6 36
36 ADM TRADING POLSKA Sp. z o.o. Szamotuły 23,6 14,4 52
37 Ol – Flora – Gołombek, Kowalewski p.J. Barczewo 21,6 7,2 8
38 Roltech E. Majka Sp.J. Poznań 21,4 9,6 5
39 Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o. Warszawa 20,0 10,9 139
40 Firma Handlowa Masz Stanisława Ważna Sp.J. Rzeszów 18,2 8,3 6
41 Mariusz Zając i Maciej Zając Centrum Rolniczo – Ogrodnicze S.J. Wierzbna 17,6 6,3 25
42 Holenderska Genetyka Plus Sp. z o.o. Łomża 13,6 19,3 5
43 Saatbau Polska Sp. z o.o. Środa Śląska 12,5 11,0 108
44 Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej Gołańcz Gołańcz 11,8 6,4 3
45 Gustav Kindt Sp. z o.o. Golub-Dobrzyń 11,5 44,5 11

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię biznesową: InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz firm InfoCredit spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2015 r.:  C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.