Mocna Firma

Mocne Firmy 2015 Branży Turystycznej

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego Biznesutytuł Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2015 uzyskało 41 firmy branży turystycznej, bo ich wartość rynkowa od marca 2014 do marca 2015 wzrosła o minimum 10 proc., a średnia stosunku zysku netto do przychodów netto w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum 5 proc.  Na podium znalazły się: Lot Travel Sp. z o.o., Hotel Medical Spa Unitral Sp. z o.o. S.K. i Travel Europe PL Sp. z o.o.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania od 2014 r. na podstawie sprawozdań finansowych firm, przekazanych do Krajowego Rejestru Sądowego.  Przez  trzy lata przeanalizował wyniki finansowe  70 tysięcy przedsiębiorstw.

Na jego zlecenie we wrześniu 2016 r. Wywiadownia Handlowa InfoCredit wybrała  ze swojej bazy danych, stworzonej na podstawie informacji z KRS, te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Firmy, których wartość rynkowa w okresie od marca 2014 do marca 2015 r. wzrosła o minimum 10 proc., Instytut Europejskiego Biznesu uznaje za Gepardy Biznesu 2015 (sposób liczenie wartości rynkowej wyjaśniony jest pod tabelą).

Efektywność firm analizowana jest według średniej stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi w latach 2013-2014.

Firmy, w których wartość średniej stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi  w latach 2013-2014 wynosi minimum 5 proc., Instytut Europejskiego Biznesu uznaje za Efektywne Firmy 2015.

Firmy, które jednocześnie uzyskały tytuł tytuł Gepard Biznesu 2015 i Efektywna Firma  2015, a ich wartość rynkowa w marcu 2015 r. była  niższa niż 1 mld zł, Instytut Europejskiego Biznesu uznaje za Mocne Firmy Godna Zaufania – Strong Company 2015  (firmy o wartości wyższej niż 1 mld zł uznawane są przez IEB za Potęgi Biznesu 2015).

Image

Statuetka Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Stron Company 2015. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw,  których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2015 uzyskało 41 firmy branży turystycznej, bo ich wartość rynkowa od marca 2014 do marca 2015 wzrosła o minimum 10 proc., a średnia stosunku zysku netto do przychodów netto w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum 5 proc.

Wyróżnione firmy mają prawo posługiwać się tytułem Mocna Firma Godna Zaufania 2015  lub Strong Company 2015 bezterminowo i za darmo na wszystkich nośnikach informacji.

Tytuł  Strong Company 2015 może być wykorzystywany przez wyróżnione firmy, którym zależy na kontaktach z zagranicznymi podmiotami.

Płatne są logo Mocna Firma Godna Zaufania 2015 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Mocna Firma Godna Zaufania, gdyż jej zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Mocne Firmy Godne Zaufania – Strong Company 2015 Branży Turystycznej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2015 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2013 i 2014 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r.  w mln  zł
1 Lot Travel Sp. z o.o. Warszawa 1878,7 28,3 14
2 Hotel Medical Spa Unitral Sp. z o.o. S.K. Mielno 380,8 15,7 44
3 Travel Europe PL Sp. z o.o. Kraków 351,7 6,2 5
4 Tui 4 U Poland Sp. z o.o. Warszawa 348,0 18,5 5
5 Zamek Grodziec Sp. z o.o. Grodziec 208,5 11,0 2
6 Focustravel Sp. z o.o. Warszawa 197,6 17,0 3
7 Motivoscope Sp. z o.o. S.K. Warszawa 163,3 10,1 4
8 Zem – Tourist Sp. z o.o. Pustkowo 149,9 16,6 21
9 Komo Sp. z o.o. Katowice 140,7 18,5 4
10 Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska Różyc, B. Różyc sp.j. Warszawa 123,0 11,0 1
11 Biuro Podróży Tęcza B.Dąbrowska, J.Handzlik S.J. Bielsko-Biała 115,2 6,4 11
12 Punt Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Warszawa 111,2 7,9 4
13 Globair Polska Sp. z o.o. Warszawa 103,3 11,8 5
14 Polaris Travels Biuro Podróży – M.E. Czerepaniak S.J. Szczecin 93,9 20,1 11
15 Idea Spa Travel Sp. z o.o. Kołobrzeg 86,5 5,6 49
16 Enovatis S.A. Gdańsk 80,4 7,9 42
17 Ivotrans Sp. z o.o. Kraków 79,1 7,1 10
18 AGT Przedsiębiorstwo Żeglugowe Sp. z o.o. Szczecin 76,6 6,0 3
19 Hostel Service Laskowski, Miszalski, Wyporski S.J. Kraków 69,9 8,0 9
20 Biuro Podróży Impuls – Piotrowski Jacyna S.J. Warszawa 66,4 10,2 16
21 HURRA Sp. z o.o. Iława 54,7 20,7 5
22 Hl Bnf Sp. z o.o. Wronki 51,7 5,5 1
23 Vital – Moor – Tur Sp. z o.o. Połczyn-Zdrój 49,2 9,8 4
24 Firma Budowlano-Instalacyjna Mat-Mad S.J. Kołobrzeg 39,8 19,6 88
25 Lazur Sp. z o.o. Objazda 38,2 14,3 9
26 Andrzejczuk Sp. z o.o. Kołobrzeg 35,8 6,0 7
27 Bis Biuro Podróży LCC S.J. Łódź 33,5 55,9 8
28 CB International Sp. z o.o. Warszawa 30,3 8,2 28
29 Firma Handlowo-Usługowa Polzbyt Sp. z o.o. Zakopane 30,0 17,9 3
30 Amigos B.B. Sp. z o.o. Biuro Podróży Jelenia Góra 25,8 5,0 1
31 Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. Szarlota 23,6 5,5 4
32 Booking.com Sp. z o.o. Warszawa 22,4 6,7 9
33 Firma Usługowo – Handlowa Rejal sp.j. R.E.J.L. Woźniak Dźwirzyno 20,3 24,9 3
34 Dal-Sol Sp. z o.o. Frydrychowo 19,8 5,9 1
35 Ecco Holiday Sp. z o.o. Poznań 18,3 20,4 144
36 Air Tours Poland – Centrum Podróży Sp. z o.o. Warszawa 16,5 108,1 37
37 Polskie Biuro Podróży Primapol Sp. z o.o. Bielsko-Biała 16,2 33,7 10
38 Logos Travel S.J. Poznań 14,0 14,8 29
39 LOGOSTOUR Sp. z o.o. Biuro Turystyki Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa 13,1 5,8 50
40 Petpolonia Małgorzata Koczot, Adam Toma Sp.J. Stryszawa 12,4 5,7 5
41 Edukacja Lubasz Sp. z o.o. sp.k. Lubasz 10,1 24,2 6

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię biznesową: InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz firm InfoCredit spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2015 r.:  C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.