AktualnościWyróżnieni

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Gepard Biznesu i Wielki Modernizator 2022

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 i XI edycji Konkursu Wielki Modernizator 2022 na podstawie danych finansowych.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 134,7 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Jej wartość rynkowa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 29,7 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 82,3 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2022.

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie powstała na mocy uchwały Rady Miasta Konina z dnia 14 kwietnia 1999 roku. Od tego momentu Miasto Konin stało się 100% właścicielem spółki. W dniu 26 listopada 1999 roku Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego. Towarzystwo działa od dnia 1 stycznia 2000 roku.

Zdjęcie ze strony www.mtbs.konin.pl

Od ponad 22 lat z sukcesem realizuje projekty mieszkaniowe, kształtując otaczającą rzeczywistość. Nie tylko buduje nieruchomości, ale także administruje nieruchomościami przez siebie wybudowanymi oraz powierzonymi.

Misją firmy jest tworzenie przyjaznych, komfortowych i bezpiecznych miejsc do życia dla mieszkańców Konina, zaspakajanie potrzeb, zadowolenia i satysfakcji mieszkaniowych oraz zapewnienie utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem, tworzenie warunków zmierzających do podwyższenia wartości nieruchomości, a także poprawy jakości i terminowości świadczonych usług z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych oraz innych zobowiązań.

To co wyróżnia firmę, to pełne zaangażowanie w każdy etap procesu inwestycyjnego – od fazy projektowej, przez wykonawczą, aż do sprzedaży czy wynajmu mieszkania.

Przez lata prowadzonych inwestycji, zarówno w systemie na wynajem, jak i deweloperskim, spółka nabyła duże doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych, zwłaszcza w zakresie budownictwa mieszkaniowego, stając się filarem polityki mieszkaniowej miasta Konin.

Więcej informacji o firmie pod adresem: www.mtbs.konin.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #WielkiModernizator #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.