AktualnościWyróżnieni

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyka to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2021

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyka w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 367,2 mln zł, co dało mu tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

To jedna z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Administruje 260 budynkami mieszkalnymi liczącymi 18 982 lokali i 21 budynkami użytkowymi. Na koniec 2020 roku członkami spółdzielni było 20 952 osoby. W zasobach mieszka ponad 40 tysięcy osób, co piąty mieszkaniec Mokotowa. Zatrudnienie łączne to 340 osób.

Teren spółdzielni obejmuje 147 hektarów na Dolnym Mokotowie w obrębie Stegien, Sadyby i Sielc. „Energetyka” podzielona jest na siedem osiedli:

Bernardyńska – 607 mieszkań,

Idzikowskiego – 874 mieszkania,

Sadyba – 5 064 mieszkania,

Sielce – 3 257 mieszkań,

Stegny Południe – 5 440 mieszkań,

Stegny Północ – 2 900 mieszkań,

Stegny Rożek – 838 mieszkania.

Budynki w zdecydowanej większości powstały w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku, choć zasoby regularnie uzupełniają nowe, budowane przez spółdzielnię dla swoich członków. Blisko połowa obszaru to tereny osiedlowe, w tym parki, zielone skwery, place zabaw, tereny do rekreacji i uprawiania sportu dla mieszkańców w każdym wieku.

W ramach osiedli funkcjonują osobne administracje kierowane przez pełnomocników zarządu – kierowników administracji osiedli. Nadzór nad ich działalnością ze strony mieszkańców sprawują rady osiedli. Nadzór nad funkcjonowaniem całej spółdzielni pełni 24-osobowa Rada Nadzorcza, do której członkowie są wybierani na trzyletnie kadencje przez Walne Zgromadzenie Członków, proporcjonalnie do wielkości osiedli.

Spółdzielnia corocznie przeznacza znaczne środki finansowe na remonty i modernizacje budynków mieszkalnych, pawilonów i lokali użytkowych oraz infrastruktury osiedlowej. Dzięki temu stale poprawia się standard zamieszkiwania. Od wielu lat budynki mieszkalne są ocieplone – proces termomodernizacji rozpoczął się jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku. W ostatnich latach spore środki przeznaczono na bogato wyposażone place zabaw i obiekty sportowe z boiskami oraz urządzeniami do ćwiczeń.

Jedno z osiedli spółdzielnie. Zdjęcie ze strony https://www.msmenergetyka.pl

Od 2015 roku spółdzielnia posiada certyfikat systemu zarządzania ISO 9001.

MSM „Energetyka” jest spółdzielnią prowadzącą działalność inwestycyjną – nowe mieszkania są budowane dla członków spółdzielni i ich rodzin, a spółdzielnia nie generuje zysku z działalności w tym obszarze (koszt inwestycji pokrywają nabywcy mieszkań). Spółdzielnia nie jest deweloperem, lokale nie są sprzedawane na wolnym rynku.

Ważnym aspektem funkcjonowania jest działalność sportową i kulturalną, zarówno własną oraz przy wsparciu stowarzyszeń. Kieruje szeroką ofertę do dzieci ale także do młodzieży i dorosłych, nie zapominając o seniorach stanowiących spory odsetek mieszkańców. W efekcie członkowie spółdzielni regularnie mają możliwość brania udziału w organizowanych przez osiedla festynach, zabawach, koncertach.

Więcej informacji o firmie na stronach internetowych https://www.msmenergetyka.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #JerzyKrajewski #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.