AktualnościWyróżnieni

Majchrzak Transport Spedycja Logistyka Sp. z o.o. S.K. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2021

Majchrzak Transport Spedycja Logistyka Sp. z o.o. S.K. w Brzeźnie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 45 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 8,8 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 73,7 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Majchrzak TSL to rodzinna firma, która funkcjonuje w Polsce od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W 2000 roku swoją działalność ograniczyła do branży transportowej. Dzięki długiej obecności na polskim rynku może pochwalić się bogatym doświadczeniem nie tylko w zakresie usług transportowych, ale także spedycyjnych i logistycznych.

Majchrzak TSL oferuje klientom fachowe wykonanie zleceń dotyczących transportu samochodowego, obejmujących zasięgiem Polskę oraz wszystkie kraje Unii Europejskiej. Ponadto do obszarów jej działalności należą usługi dotyczące transportu drobnicowego, magazynowania materiałów i dbania o stronę logistyczną przeprowadzek.

Swoim klientom daje również możliwość  krótko- lub długoterminowego wynajmowania pojazdów (naczep oraz ciągników siodłowych spełniających wszelkie wymagane standardy jakości) i zakupu szerokiej gamy produktów służących do zabezpieczania przewożonego towaru.

Warto dodać, że usługi firmy objęte są ubezpieczeniem OCP, które jest dodatkowym czynnikiem zapewniającym całkowite bezpieczeństwo transportowanych towarów.

Z determinacją dąży do celu

Objęcie tak wielu dziedzin transportu działalnością jednej firmy nie byłoby możliwe, gdyby od momentu założenia spółki nie przyświecały jej klarowne cele. Są nimi: chęć stania się niekwestionowanym liderem wśród firm z branży TSL w naszym kraju i poza jego granicami oraz determinacja w dążeniu do świadczenia usług na najwyższym możliwym poziomie. Właśnie dlatego Majchrzak TSL największy nacisk kładzie na partnerskie relacje z klientem i wypracowanie na drodze dialogu satysfakcjonujących obie strony warunków.

Każda podpisana umowa to niezaprzeczalna gwarancja terminowości w wykonaniu zlecenia, zaangażowania wykwalifikowanej, pracowitej kadry oraz użycia profesjonalnego sprzętu pochodzącego z rozbudowanej floty pojazdów.

Plany na przyszłość – dalszy rozwój przedsiębiorstwa

Firma Majchrzak TSL powstała w całości przy wkładzie polskiego kapitału. Jednak właściciele wciąż stawiają na rozwój i pragną realizować ideały, które przyświecały działalności w momencie założenia i ustalania jej celów.

Firma dba o ciągły rozwój przedsiębiorstwa na wielu płaszczyznach. Dotyczą one oferty i jakości świadczonych usług, kontaktów z klientem, wzrostu wykształcenia pracowników i  rozbudowy floty samochodowej. Z kolei pozytywne opinie ze strony osób korzystających z ich usług, są dla nich jasnym sygnałem, że budowanie sukcesu na szlachetnych wartościach, takich jak uczciwość i profesjonalizm, naprawdę zostaje docenione.

Właściciele firmy Majchrzak TSL wierzą, że kontynuacja obranej drogi rozwoju będzie jeszcze skuteczniejszą zachęta do współpracy oraz sprawi, że firma stanie się niekwestionowanym liderem Polski i Europy w rankingu firm oferujących usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne.

Więcej o firmie pod adresem www.majchrzaktsl.pl

 

europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany #efektywnafirma #polskiebrylanty #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.