Gepardy BiznesuPolskie Brylanty

ŁUCZ-BUD w Radomiu jest Gepardem Biznesu 2015 i Potęgą Biznesu 2015

P.H.U.B. “ŁUCZ-BUD” Sp. z o.o. w Radomiu zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż  jej wartość rynkowa od marca 2014 do marca 2015 r.  wzrosła o 155 proc., oraz tytuł Potęga Biznesu, bo jej wartość przekroczyła 100 mln zł i wyniosła  101,5 mln zł.

P.H.U.B. “ŁUCZ-BUD” Sp. z o.o. w Radomiu wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę jej wartości rynkowej w latach 2014-2015 (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej pod tabelą).

Okazało się, że ta dynamika wyniosła 155 proc.  To oznacza, że P.H.U.B. “ŁUCZ-BUD” Sp. z o.o. w Radomiu rozwijała się na tyle dynamicznie, że została wyróżniona w dziesiątej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Wartość rynkowa P.H.U.B. “ŁUCZ-BUD” Sp. z o.o. w Radomiu wzrosła do 101,5 mln zł, a to oznacza, że została wyróżniona w ósmej edycji Konkursu Potęgi Biznesu 2015 i może używać tytułu Potęga Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

gb statu

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki   finansowe P.H.U.B. „ŁUCZ-BUD” Sp. z o.o. w Radomiu
Rok 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 64376 152187
Zysk netto w tys. zł 2890 7168
Kapitał własny w tys. zł 17794 22462
Wartość księgowa w tys. zł 20 684 29 630
Efektywność w proc. 4,5 4,7
Suma   efektywności  w latach 2013 -2014 w   proc. 9,2
Średnia efektywność w latach 2013 – 2014 w proc. 4,6
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
C/Z marzec  2015 22,70
C/Wk marzec  2015 1,36
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 51153
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 28544
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys.   zł) 79697
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2   wskaźników 39848
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 162714
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 40297
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys.   zł) 203010
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2   wskaźników 101505
Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 r. do marca 2015 r. (w   proc.) 155

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez P.H.U.B. “ŁUCZ-BUD” Sp. z o.o. w Radomiu

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r. – C/Z:  17,7, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
W  marc 2015 r. – C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Konkurs Potęgi Biznesu prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Potęgi Biznesu 2015.