Efektywna Firma

Lenze Tarnów Sp. z o.o. w w Tarnowie jest Efektywną Firmą 2015

Lenze Tarnów Sp. z o.o. w w Tarnowie jest Efektywną Firmą 2015.  Została bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

Lenze Tarnów Sp. z o.o. w w Tarnowie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 16,4 proc., a to oznacza, że  Lenze Tarnów Sp. z o.o. w w Tarnowie działa tak efektywnie, że została wyróżniona w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, w której wymagana jest średnia efektywność minimum 5 proc.

Lenze Tarnów Sp. z o.o. w w Tarnowie może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Wyniki finansowe Lenze Tarnów Sp. z o.o. w w Tarnowie

Rok

2013

2014

Dynamika w proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł

58 498

65 434

11,9

Zysk netto w tys. zł

10 282

10 001

-2,7

Kapitał własny w tys. zł

59 189

69 190

16,9

Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014

26,0

Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014

8,7

Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc.

17,6

Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc.

15,3

Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc.

32,9

Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc.

16,4

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Lenze Tarnów Sp. z o.o.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.