Gepardy Biznesu

LECH Sp. z o.o. w Bydgoszczy jest Gepardem Biznesu 2015

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LECH Sp. z o.o. w Bydgoszczy zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 wyniosła w jej przypadku 13 proc.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LECH Sp. z o.o. w Bydgoszczy wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 13 proc.  To oznacza, że Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LECH Sp. z o.o. w Bydgoszczy rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Wielobranżowego LECH Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 59829 83291 39
Zysk netto w tys. zł 834 803 -4
Kapitał własny w tys. zł 13621 14124 4
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 39
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 13
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 1
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LECH Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.