Wyróżnieni

Kancelaria K&W Sp. z o. o. to Gepard Biznesu 2023

Kancelaria K&W Sp. z o. o. we Wrocławiu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2023 na podstawie danych finansowych.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2021-2022 wyniosła w jej przypadku 115,2 proc., co przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2023.

Kancelaria K&W to polsko-niemiecka firma o wieloletniej tradycji działająca na rynku europejskim w branży finansów zagranicznych.

Jest pionierem we wdrażaniu większości nowinek branżowych i od wielu lat wyznacza aktualne trendy na rynku. Jako lider branży posiada olbrzymie doświadczenie i doskonałe zaplecze techniczne oraz oferuje bardzo rozbudowane spektrum usług dla klienta indywidualnego i biznesowego.

Prowadzi działania biznesowe ukierunkowane na 4 następujące obszary:

* Pomaga pracownikom w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria), krajach Beneluksu (Holandia, Luksemburg) i Skandynawii (Norwegia) w sprawach finansowych.
* Wprowadza pracowników zagranicznych na rynki pracy w Europie.
* Wspiera polskie firmy na rynku w Niemczech zapewniając im kompleksowy support we wszystkich aspektach finansowych, podatkowych, prawnych, biznesowych, gospodarczych i handlowych.
* Lokuje zagranicznych inwestorów w Polsce oferując im pełną obsługę inwestycyjną i poinwestycyjną.

Jako niezależna firma oferuje kompleksowe wsparcie dla klientów pracujących i działających za granicą oraz w środowisku międzynarodowym. Z wysokim stopniem osobowości, jakości i innowacji przyczynia się do sukcesu klientów na ciągle zmieniających się rynkach krajowych i zagranicznych.

Jej usługi są na najwyższym poziomie i odpowiadają najlepszym standardom. Przywiązuje wagę nie tylko do perfekcyjnego spełniania wymagań klientów, ale również do ponadprzeciętnej niezawodności, fachowości i kompetencji.

Wśród wielu klientów firmy znajdują się korporacje i spółki prawa handlowego w różnych formach prawnych i działające w wielu branżach, a także klienci indywidualni o wysokich wymaganiach.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej http://kanzlei.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku  dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2023 r.

C/Z: 6,7

C/WK: 0,95

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2023 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2022 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2023 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2022 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2023 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2023 r.

Autor: Jerzy Krajewski