Wyróżnieni

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.k. to Efektywna Firma i Brylant Polskiej Gospodarki 2022

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.k. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w ramach XV edycji rankingu Efektywne Firmy 2022 i XV edycji rankingu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął 18,4% To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 113 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi to jedna z czołowych kancelarii patentowych w Polsce, świadcząca usługi na rzecz polskich i międzynarodowych klientów przez ostatnie trzydzieści lat. Zespół Kancelarii charakteryzuje się bogatym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, co znalazło odzwierciedlenie w licznych wyróżnieniach w prestiżowych rankingach, takich jak Managing Intellectual Property  World Trademark Review czy Intellectual Assets Management, oraz licznych otrzymanych nagrodach.

Kancelaria JWP wspiera różnorodne podmioty, takie jak przedsiębiorstwa, start-upy, twórcy i wynalazcy, jednostki naukowo-badawcze oraz uczelnie wyższe. Działając w 14 nowoczesnych sektorach gospodarki, firma oferuje wsparcie, które opiera się na wysokiej jakości świadczonych usług oraz ugruntowanym zaufaniu klientów.

Firma, oprócz centralnego biura w Warszawie, posiada oddziały we Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku, co umożliwia bliski kontakt z klientami na terenie całego kraju.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi to nie tylko partner biznesowy, ale także instytucja społecznie odpowiedzialna, działająca zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Jej misją jest dzielenie się wiedzą o własności intelektualnej, wspieranie innowacji i skuteczna ochrona interesów klientów.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej:
https://www.jwp.pl

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl oraz Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Instytut publikuje rankingi takie jak Gepardy Biznesu (od 2006 r.), dla firm z dynamiką przychodów i zysku netto powyżej 10%, Efektywna Firma (od 2008 r.), dla firm o stosunku zysku netto do przychodów przekraczającym 5%, oraz Mocna Firma Godna Zaufania (od 2013 r.), dla firm wyróżnionych w obu poprzednich rankingach.

Od 2008 r. prowadzony jest również Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki, wyróżniający firmy o szacowanej wartości rynkowej powyżej 10 mln zł.

Oszacowanie wartości rynkowej firm oparte jest na bardzo uproszczonym porównaniu do wycen spółek polskich notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy wykorzystaniu wskaźników takich jak C/Z (cena do zysku netto) oraz C/WK (cena do wartości księgowej, gdzie wartość księgowa rozumiana jest jako suma kapitału własnego firmy i jej zysku netto). Metodologia ta umożliwia orientacyjną ocenę wartości przedsiębiorstw.

Inne konkursy to Wielki Modernizator (od 2012 r.) dla firm z dwuletnią amortyzacją powyżej 2 mln zł, oraz Worldwide Company (od 2013 r.) dla przedsiębiorstw eksportujących do co najmniej 5 krajów.

Autor: Łukasz Krajewski