Instytut

Jerzy Krajewski został wiceprezesem Kongregacji Przemysłowo-Handlowej

Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu, został wiceprezesem Kongregacji Przemysłowo-Handlowej.

Decyzję Walnego Zgromadzenia KPH zatwierdził Sąd Rejestrowy.

 

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa jest Ogólnopolską Izbą Gospodarczą zrzeszającą firmy z całego kraju.  Od lat walczy o interesy małych i średnich przedsiębiorstw, głównie handlowych. Jej prezesem od lat jest Jan Rakowski.