Gepardy Biznesu

JDS Consulting wspierała i wspiera firm w wielu dziedzinach

Firma JDS Consulting jest od 13 lat obecna na rynku doradczym. Zdobyła w tym czasie zaufanie wielu Klientów, których wspierała i wspiera w działaniach w zakresie ochrony danych osobowych, nowych technologii, własności intelektualnej, bezpieczeństwa informacji, obsługi korporacyjnej i działalności leczniczej.

Działania podejmowane przez JDS Consulting optymalizują środki ponoszone przez  Klientów w obsługiwanych obszarach i pozwalają na odciążenie zasobów oraz skoncentrowanie się na realizacji głównych celów biznesowych.

W ciągu tych wielu lat JDS Consulting poszerzyła zakres praktyki, zdobyła doświadczenie, które pozwala zrozumieć i dopasować się do działań coraz większej grupy  Klientów.

JDS Consulting Sp. z o.o. S.K. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu  w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015 podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.