AktualnościEfektywna FirmaGepardy BiznesuInstytutMocna FirmaPolskie Brylanty

J.W. Construction Holding S.A. to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2020

J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020, XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020, XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 i VIII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 88,8 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2019 r. osiągnął poziom 7,4 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2020.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 1399 mln  zł, co dało mu tytuł  Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2020

J.W. Construction Holding S.A. jest jednym z największych polskich deweloperów mieszkaniowych. W ciągu 27 lat zbudował ponad 32 tys. mieszkań w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Gdyni i Szczecinie. Aktywna jest także jako inwestor na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych. Jest właścicielem i operatorem sieci Hoteli 500, Hotelu Czarny Potok Resort SPA & Conference w Krynicy-Zdroju, Hotelu Dana w Szczecinie i aparthotelu Varsovia Apartamenty Kasprzaka.

W I półroczu 2021 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 163,0 mln zł, co oznacza ich wzrost o 138 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 21,1 mln zł oraz wykazała stratę netto na poziomie – 9,7 mln zł. Spółka ma bardzo dobrą płynność finansową. Pomimo wcześniejszej, całkowitej, przedterminowej spłaty obligacji do podmiotów zewnętrznych, w marcu 2021 r., na rachunkach bankowych, na dzień 30.06.2021 r., posiadała 153,6 mln zł.

Wyniki spółki w I półroczu 2021 r. komentuje Małgorzata Szwarc-Sroka, członek Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.:

Osiągnięty wynik nie odzwierciedla rzeczywistej kondycji Spółki, bowiem na wyniki finansowe największy wpływ miał cykl realizacji projektów budowlanych, ale także sytuacja w ważnym dla firmy segmencie hotelowym i wydarzenia jednorazowe. Grupa przekazała w I półroczu 329 lokali i tylko te przekazane mają odzwierciedlenie w wyniku finansowym. Tymczasem ponad 2 tysiące lokali sprzedanych, ale nieprzekazanych, w tym 1.500 lokali z osiedla Bliska Wola, znajdzie swoje odzwierciedlenie w wynikach najbliższych okresów rozliczeniowych, co powinno w zasadniczy sposób zmienić ich obraz. Grupa, realizując rozpoczęte projekty, posiada duży potencjał związany z możliwością rozpoznania wyników finansowych w najbliższych okresach rozliczeniowych jak i kolejnych latach. Zgodnie z zasadami rachunkowości dotyczącymi działalności deweloperskiej, przychody i zyski pojawiają się w rachunku wyników po zakończeniu budowy i przekazaniu lokali klientom. Oprócz wspomnianych już ponad 2 tysięcy lokali, Spółka, na bazie posiadanego banku ziemi, zamierza w najbliższym czasie uruchomić projekty deweloperskie na ponad 3360 lokali. Posiadany bank ziemi, Grupa posiada działki w Warszawie, Szczecinie, Chorzowie i Krakowie, pozwala na geograficzną dywersyfikację prowadzonych inwestycji.

Na wynik finansowy za I półrocze 2021 istotny wpływ miała strata, jaką ponieśliśmy w segmencie hotelowym. Spółka zarządza pięcioma hotelami i aparthotelem, w których jest 2404 miejsc noclegowych i 3060 miejsc konferencyjnych, a zlokalizowane w nich restauracje dysponują ponad 1600 miejscami dla klientów. Decyzją rządu hotele były zamknięte przez niemal pięć pierwszych miesięcy bieżącego roku, i pomimo bardzo dobrych wyników jakie osiągają od momentu uruchomienia działalności, czyli dopiero od czerwca, i doskonałego stanu rezerwacji na najbliższe miesiące, nie zdołały odrobić strat z początku roku.

Rynek mieszkaniowy, z uwagi na utrzymujący się wysoki popyt, przeżywa okres dobrej koniunktury. Niskie stopy procentowe i wysoka inflacja napędzają popyt na mieszkania w stopniu przewyższającym podaż. Nadal szybko znikają z oferty mieszkania mniejsze, kupowane w celach inwestycyjnych. Obserwujemy duże zainteresowanie domami jednorodzinnymi, które stawiamy w podwarszawskim osiedlu Villa Campina. Przewidujemy, że dzięki inwestycjom, które wprowadziliśmy na rynek w tym roku: Osiedle Horizon w Gdańsku, Pileckiego 59 w Warszawie i Osiedle Kościuszki w Chorzowie, a także nowym projektom, które uruchomimy w II półroczu m. in. w Szczecinie – osiedle Nad Odrą i Pruszkowie, będziemy mogli z powodzeniem odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku.

Ponadto, bardzo dobre wyniki hoteli od momentu wznowienia ich działalności są pomyślnym prognostykiem na najbliższe okresy, o ile oczywiście nie będzie nowych obostrzeń.

Więcej o firmie pod adresem:  https://jwc.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany #efektywnafirma #polskiebrylanty #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 99 704 przedsiębiorstw w Polsce. Policzyła ich wartość rynkową. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.