Mocna Firma

Inter-Lers Sp. z o.o. w Kłecku jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2015

Inter-Lers Sp. z o.o. w Kłecku  jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2015.  Została  bowiem wyróżniona w X edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2015 i  VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, a to oznacza, że jest też laureatem III edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015.

Inter-Lers Sp. z o.o. w Kłecku wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę wartości rynkowej tej firmy w latach 2014-2015, liczoną z wykorzystaniem wskaźników z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej pod tabelą).

Okazało się, że dynamika wartości rynkowej tej firmy w latach 2014-2015 wyniosła 190 proc.  To oznacza, że Inter-Lers Sp. z o.o. w Kłecku rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 5,1 proc., a to oznacza, że Inter-Lers Sp. z o.o. w Kłecku działa tak efektywnie, że została wyróżniona w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015 i może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Nowoczesnego Biznesu firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.

Inter-Lers Sp. z o.o. w Kłecku została więc też laureatem III edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Wyniki finansowe Inter-Lers Sp. z o.o. w Kłecku
Rok 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 10934 12867
Zysk netto w tys. zł 260 1003
Kapitał własny w tys. zł 4253 5331
Wartość księgowa w tys. zł 4 513 6 334
Efektywność w proc. 2,4 7,8
Suma efektywności  w latach 2013 -2014 w proc. 10,2
Średnia efektywność w latach 2013 – 2014 w proc. 5,1
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
C/Z marzec  2015 22,70
C/Wk marzec  2015 1,36
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 4602
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 6228
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 10830
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 5415
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 22768
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 8614
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys. zł) 31382
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 15691
Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 r. do marca 2015 r. (w proc.) 190

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Inter-Lers Sp. z o.o. w Kłecku.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r. – C/Z:  17,7, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
W  marc 2015 r. – C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez INB na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.

Ogólnopolski Programu Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania prowadzony jest od 2013 r. przez INB na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa III edycja Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015.