AktualnościEfektywna FirmaGepardy BiznesuInstytutMocna FirmaPolskie BrylantyWielcy Modernizatorzy

Inter Lers Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania i Wielki Modernizator 2020

Inter Lers Sp. z o.o. w Kłecku to wyjątkowa firma, została bowiem wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu we wszystkich jego konkursach na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego: w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020, XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020, XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020, VIII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2020 i IX edycji Konkursu Wielki Modernizator 2020.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 21,8 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2019 r. osiągnął poziom 6,2 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2020.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 30,7 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

W latach 2018-2019 dokonało odpisów amortyzacyjnych na kwotę 2,2 mln zł, dzięki czemu zyskało tytuł Wielki Modernizator 2020.

Firma oferuje domy i domki oparte na konstrukcji z drewna oraz elementy do budowy domów z drewna.

Drewniany szkielet domu Inter Lers. Zdjęcie ze strony https://inter-lers.pl

Jej pomysłodawcą i założycielem był Ryszard Stolarz, który do dziś jest właścicielem i zarazem pełni funkcję Prezesa Zarządu. Zamiłowanie do drewna zaszczepił w nim jego dziadek, który już w okresie międzywojennym zajmował się budową domów z drewnianych bali.

Odziedziczona pasja, w połączeniu w wieloletnim doświadczeniem biznesowym (także w branży budowlanej) sprawiły, że szybko udało się wyłonić zespół specjalistów, który przystąpił do prac nad uruchomieniem produkcji wiązarów. W jego skład wszedł m.in. Tomasz Modrzejewski, obecnie Główny Projektant i jednocześnie Zastępca Prezesa.

Jego wiedza i doświadczenie za zakresu technologii drewna i budownictwa miała niebagatelny wpływ na dalsze kierunki rozwoju firmy.

Czemu akurat drewniane prefabrykaty? Była to odpowiedź na potrzeby rynku, związane z wyjazdem wielu cieśli i dekarzy do krajów Europy Zachodniej. Stanowiło to duży problem dla inwestorów, którzy często nie byli w stanie dokończyć swoich inwestycji. Dostarczenie im gotowych elementów budowlanych było więc doskonałym rozwiązaniem, pozwalającym prowadzić prace bez obawy o naruszenie ich harmonogramu.

W 2004 roku z taśmy kłeckiego zakładu zjechały pierwsze gotowe wiązary. Spółka była jedną z niewielu krajowych firm zajmujących się produkcją elementów łączonych za pomocą płytek kolczastych MiTek®. Można więc powiedzieć, że przypadł jej zaszczyt zaprezentowania Polakom zalet płynących z wykorzystania drewnianych prefabrykatów.

Jak się jednak okazało, bycie pionierem na rynku było w równym stopniu korzystne, co kłopotliwie. Największym problemem w pierwszym okresie działalności firmy był bowiem ograniczony dostęp do specjalistycznych maszyn, osprzętu i bazy wiedzy. Konieczne było więc podejmowanie współpracy z firmami zagranicznymi. W krajach takich jak Szwecja, Dania, Czechy, czy Niemcy technologia MiTek® była już dość rozpowszechniona, dlatego naturalnym było poszukiwanie partnerów biznesowych właśnie w tych rejonach. Liczne wizyty w najnowocześniejszych, europejskich zakładach pozwoliły podpatrzeć innowacyjne rozwiązania, które systematycznie były przenoszone do Inter-Lers.

Bez wątpienia jednym z milowych kroków w dziejach funkcjonowania firmy było przejęcie polskiej fabryki niemieckiego producenta wiązarów i kratownic dachowych – firmy Cordes, co zaowocowało m.in. pozyskaniem doskonałej jakości bazy sprzętowej. Miało to miejsce w 2006 roku i w znaczący sposób wpłynęło na zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu. Mocy, która ze względu na rosnące zainteresowanie prefabrykowanymi konstrukcjami drewnianymi była coraz bardziej potrzebna.

Ten zabieg pozwolił Inter Lers na dalszy rozwój. Firma wybudowała magazyn drewna, a także otworzyła biura techniczno-handlowych w Poznaniu i Bydgoszczy. Firmowe produkty uzyskały natomiast certyfikaty dające prawo do używania znaku CE dla materiałów budowlanych.

Kolejne lata przyniosły dalsze inwestycje. W drugiej połowie 2015 roku zakończyła budowę nowej hali produkcyjnej. Dzięki skorzystaniu z dotacji unijnych udało się także zakupić nowoczesną linię technologiczną. Jej park maszynowy powiększył się o specjalistyczny sprzęt transportowo-montażowy oraz blisko dwudziestometrowy żuraw. Rok 2017 zaowocował otwarciem oddziału techniczno-handlowego w Lublinie, a także oddaniem do użytku nowego budynku administracyjnego w Kłecku. W następnym poszerzyła zakres działalności o ocieplanie/docieplanie budynków metodą wdmuchiwania (więcej na stronie www.ekoocieplenia.pl)  Jak jednak zapowiada Prezes Ryszard Stolarz, nie jest to koniec rozwoju firmy Inter-Lers..

Więcej o firmie pod adresem: https://inter-lers.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany #efektywnafirma #wielkimoderniztor #polskiebrylanty #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 99 705 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.