Wyróżnieni

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy to Brylant Polskiej Gospodarki 2022

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie został wyróżniony przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 57 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Jest jednym z najstarszych w Polsce instytutów naukowo–badawczych. Jego historia datuje się od 29 listopada 1944 r., gdy Państwowy Urząd Naftowy wydał dokument upoważniający do zorganizowania Instytutu Naftowego z siedzibą w Krośnie.

7 stycznia 1945 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Instytutu Naftowego, który rozpoczął intensywną działalność na rzecz krajowego górnictwa nafty i gazu.historia1

W roku 1948 Instytut Naftowy został przeniesiony do Krakowa, a w Krośnie pozostał jego Oddział, działający jako część Instytutu do dnia dzisiejszego.

W marcu 1952 r. w Warszawie zostało utworzone Centralne Laboratorium Gazownictwa (CLG). W 1970 roku Laboratorium przeniesiono do Krakowa, a w 1972 roku na bazie CLG utworzony został Instytut Gazownictwa z siedzibą w Krakowie i Oddziałem w Warszawie.

We wrześniu 1958 r. trzy zakłady Instytutu Naftowego zajmujące się problematyką przerobu ropy naftowej przeniesiono do dużego, nowoczesnego kompleksu laboratoriów w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 1 i podporządkowano Ministerstwu Przemysłu Chemicznego, jako Centralne Laboratorium Technologii Nafty (CLTN).

W roku 1962 CLTN połączono z Centralnym Laboratorium Produktów Naftowych w Warszawie.

W roku 1963 Rada Ministrów nadała CLTN nazwę Instytut Technologii Nafty, tworząc jednostkę w randze instytutu naukowo–badawczego.

31 grudnia 1975 r., w wyniku połączenia Instytutu Naftowego z Instytutem Gazownictwa, utworzony został Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z siedzibą przy ul. Lubicz 25A w Krakowie oraz z Oddziałami w Krośnie, i w Warszawie.

W roku 1993 Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z Instytutu Technologii Nafty w Krakowie zostaje wydzielone Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie.

W dniu 1 lutego 2004 r., rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zmienił nazwę na Instytut Nafty i Gazu.

1 stycznia 2008 r., na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2007 r. Instytut Technologii Nafty włączono do Instytutu Nafty i Gazu. Od tego dnia działalność Instytutu obejmuje całokształt działań związanych z ropą naftową i gazem ziemnym, począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, przez magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój i doskonalenie technologii wytwarzania paliw płynnych.

Siedziba instytutu. Zdjęcie ze strony https://www.inig.pl/

W dniu 24 października 2013 r. rozporządzeniem Rady Ministrów Instytutowi Nafty i Gazu nadano status państwowego instytutu badawczego. Od tego dnia Instytut używa nazwy „Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy”.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://www.inig.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski