Wyróżnieni

inSolutions Sp. z o.o. sp.k. to Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania i Brylant Polskiej Gospodarki 2022

inSolutions Sp. z o.o. sp.k. została doceniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w ramach XVII edycji rankingu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji rankingu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji rankingu Efektywna Firma 2022 i X edycji rankingu Mocna Firma 2022.

Firma wykazała się imponującym tempem rozwoju, osiągając w latach 2019-2020 średni wzrost przychodów i zysku netto na poziomie 48%, co zapewniło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Jej wyjątkowa efektywność operacyjna nie umknęła uwadze – z imponującym stosunkiem zysku netto do przychodów, wynoszącym średnio 18,8% w latach 2019-2020, firma zasłużenie zdobyła tytuł Efektywna Firma 2022

Dzięki spełnieniu kryteriów tych dwóch rankingów, firma uzyskała tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022, co stanowi potwierdzenie jej stabilności i wiarygodności na rynku.

Instytut Europejskiego Biznesu oszacował wartość rynkową przedsiębiorstwa w marcu 2021 na 30 mln zł, co zaowocowało przyznaniem tytułu Brylant Polskiej Gospodarki 2022, świadcząc o jego pozycji na rynku.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej:
https://www.insolutions.pl

Zdjęcie z profilu firmy na Facebooku

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl oraz Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Instytut publikuje rankingi takie jak Gepardy Biznesu (od 2006 r.), dla firm z dynamiką przychodów i zysku netto powyżej 10%, Efektywna Firma (od 2008 r.), dla firm o stosunku zysku netto do przychodów przekraczającym 5%, oraz Mocna Firma Godna Zaufania (od 2013 r.), dla firm wyróżnionych w obu poprzednich rankingach.

Od 2008 r. prowadzony jest również Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki, wyróżniający firmy o szacowanej wartości rynkowej powyżej 10 mln zł.

Oszacowanie wartości rynkowej firm oparte jest na bardzo uproszczonym porównaniu do wycen spółek polskich notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy wykorzystaniu wskaźników takich jak C/Z (cena do zysku netto) oraz C/WK (cena do wartości księgowej, gdzie wartość księgowa rozumiana jest jako suma kapitału własnego firmy i jej zysku netto). Metodologia ta umożliwia orientacyjną ocenę wartości przedsiębiorstw.

Inne konkursy to Wielki Modernizator (od 2012 r.) dla firm z dwuletnią amortyzacją powyżej 2 mln zł, oraz Worldwide Company (od 2013 r.) dla przedsiębiorstw eksportujących do co najmniej 5 krajów.

Autor: Łukasz Krajewski